Gymnasial vuxenutbildning (Komvux) i Stockholms stad

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Om du behöver studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan du studera på gymnasial vuxenutbildning.

Om du behöver studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan du studera på gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning kallas också Komvux. Här kan du studera för att läsa upp dina betyg från gymnasiet, bli behörig till högskola eller universitet, eller bara för att du vill.

Du kan läsa hela kurser eller göra en prövning. En prövning betyder att du gör ett prov som visar att du kan det man lär sig på kursen, och får betyg utan att ha läst kursen. 

Du kan också göra en prövning på en del av kursen, bedömning görs i varje enskilt fall.

Du kan anpassa kurserna utifrån dina egna behov och du kan studera både på heltid och deltid. Du kan välja att gå på lektioner med lärare eller studera på distans med en lärares stöd via internet.

På gymnasial vuxenutbildning i Stockholms stad kan du utbilda dig till ett specifikt yrke, till exempel:

  • undersköterska
  • florist
  • ekonomiassistent
  • rörmokare

Inom Komvux finns 18 olika examensprogram men också lärlingsutbildningar, vilket innebär att större delen av utbildningen sker ute på en arbetsplats.

Du kan också läsa enstaka kurser för att få behörighet att komma in på en yrkeshögskole- eller högskoleutbildning.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

För att läsa på gymnasial nivå krävs grundläggande kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, samt matematik, motsvarande godkända ämneskunskaper i grundskoleexamen. 

Elever som saknar betyg från grundskolenivå eller som har förvärvat kunskaperna senare, kan begära en individuell bedömning av sina kunskaper. Genomgången prövning ger behörighet till gymnasiala vuxenstudier.

Du kan vara behörig att läsa på Komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • du ska ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • har särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden

Vid osäkerhet eller funderingar kring val av studier finns möjlighet att tala med en studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningscentrum: Vuxenutbildningscentrum.

Studier
Studier

Liknande vägval

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Kombinationsutbildning i Huddinge

Huddinge

Du som vill läsa svenska och samtidigt lära dig ett yrke kan läsa en kombinationsutbildning på Vux i Huddinge.

Yrkes- och lärlingsutbildning

Huddinge

Du som är vuxen och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en yrkesutbildning för vuxna.