Kombinationsutbildning i Huddinge

Finns i: Huddinge (Stockholms län)
Du som vill läsa klart sfi och samtidigt lära dig ett yrke kan gå en kombinationsutbildning på vuxenutbildningen i Huddinge.

Kombinationsutbildning kallas också kombo. Den är på gymnasienivå för vuxna. Utbildningen ger dig kunskap inom ett yrke, samtidigt som du läser svenska. 

Genom att gå en kombinationsutbildning kan du få större chans att få ett arbete inom det yrket i framtiden. Samtidigt kan du fortsätta utvecklas i det svenska språket. Du får lära dig svenska som passar för det yrke du läser till. Det kallas yrkessvenska.

Under utbildningen läser du teori i skolan och har praktik på jobbet. På vuxenutbildningen i Huddinge kan du välja på de här kurserna:

  • Sfi Park och trädgård. För dig som  vill läsa sfi-kursen C och D. Efter utbildningen kan du till exempel söka arbete i en kommun, ett privat företag eller kyrkogårdsförvaltning. Du läser kursen i Alby i Botkyrka. Heltidsutbildning på 1 år.
  • Sfi Hotell bas våningsservice. För dig som vill läsa sfi-kursen D.  Du får lära dig delar av  jobbet på hotell. Du läser yrkesteori och yrkessvenska i skolan. Heltidsutbildning på 1 år.
  • Sfi Kockutbildning. För dig som vill läsa sfi-kursen D. Du läser svenska en dag i veckan, och fyra dagar är det praktik, teoretiska kurser i yrket och yrkessvenska. Heltidsutbildning på 1,5 år.

Kurserna Kombo kock och Kombo hotell kan du också läsa samtidigt som du studerar svenska på grundläggande nivå (SVA). Då måste du ha fyllt 20 år.

Att gå en kombinationsutbildning kostar ingenting. Du kan behöva betala för annat, som kursböcker och arbetskläder. Du kan söka studiemedel från CSN när du går en kombinationsutbildning.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Svenska i fokus 3 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som vill läsa klart kursen svenska som andraspråk och samtidigt läsa in grundskolan kan gå Svenska i fokus 3.

Svenska i fokus 2 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som vill läsa kursen svenska som andraspråk och samtidigt läsa in grundskolan kan gå Svenska i fokus 2.

Svenska i fokus 1 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som lära dig mer svenska, gå klart sfi och samtidigt läsa in grundskolan kan gå kursen Svenska i fokus 1.