Stöd till ungdomar utan sysselsättning

Finns i: Sigtuna (Stockholms län)
Du har avslutat grundskolan men inte fyllt 20 år och inte studerar på gymnasiet eller har någon annan sysselsättning kan få stöd av kommunen.

Enligt skollagen ska hemkommunen känna till vad ungdomar upp till 20 år som har avslutat grundskolan gör, om de inte går i gymnasiet eller har avslutat gymnasiet utan fullständiga betyg. Ungdomarna ska också få stöd av kommunen att komma vidare. Det här stödet kallas kommunernas aktivitetsansvar, KAA.

Stödet kan se olika ut beroende på vad du är intresserad av. 

Du kan få träffa en studie- och yrkesvägledare. Ni kan diskutera vilken utbildning eller vilket arbete som skulle kunna passa dig. Ni kan också prata om vad som motiverar dig och göra studiebesök på olika skolor. 

På KAA kan du också

  • få stöd mot arbete eller praktik 
  • gå på workshoppar, där du bland annat får träna dig på att skriva CV
  • se om insatsen Hoppet är något för dig. 

Du kan också få vägledning till andra enheter inom kommunen som kan hjälpa dig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Har tidsbokning

Övrigt

KAA kan i första hand ge dig stöd genom att motivera dig att påbörja eller att återuppta studier. KAA har ett ansvar att försöka få kontakt med dig för att ta reda på om du har någon sysselsättning eller kanske behöver hjälp till studier, arbete eller något annat. 

Du som är utbildningsanordnare och har elever som tänker avbryta eller redan har avbrutit sina gymnasiestudier är också välkommen att kontakta KAA. Även du inom en annan myndighet eller som är en aktör som kommer i kontakt med ungdomar som behöver komma tillbaka till gymnasiestudier är välkommen att kontakta KAA.

Ansvariga för vägvalet

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Sigtuna kommun

Sigtuna kommun
Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Kombinationsutbildning i Huddinge

Huddinge

Du som vill läsa svenska och samtidigt lära dig ett yrke kan läsa en kombinationsutbildning på Vux i Huddinge.

Yrkes- och lärlingsutbildning

Huddinge

Du som är vuxen och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en yrkesutbildning för vuxna.