Komvux som anpassad utbildning

Finns i: Södertälje (Stockholms län)
Du som är vuxen, vill studera, och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera på Komvux som anpassad utbildning.

Du som bor i Södertälje kommun läser anpassad utbildning i Botkyrka. 

På komvux som anpassad utbildning får du en utbildning som är gjord för dig. 

Kurserna kan ge dig kunskaper för att bättre klara av ditt arbete, ditt boende eller din fritid.

Du bestämmer vad du klarar av och vill studera. Du följer din egen individuella studieplan. 

Du kan studera på grundläggande eller gymnasial nivå och du kan gå lärlingsutbildning.  

Undervisningen sker i liten grupp.

Prata med en studie- och yrkesvägledare som kan ge tips på vad som passar dig och hur dina studier kan se ut. Du är välkommen på drop-in hos studie- och yrkesvägledarna.

Vid kursens slut får du ett betyg eller ett intyg.

Det kostar inget att läsa på komvux som anpassad utbildning.

Kurserna startar fyra gånger per år: januari, mars, augusti och oktober.
Lärlingsutbildningen startar i januari och augusti.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Du kan söka till vuxenutbildningen det år du fyller 20. Du kan också vara behörig även om du är yngre än 20 år. I så fall måste något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Du ska ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt.
  • Du ska ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.

Anpassad utbildning för vuxna har tidigare hetat särskild utbildning för vuxna, och kallats för Särvux och Lärvux.   

Studier
Studier

Liknande vägval

Komvux som anpassad utbildning för vuxna

Sundbyberg

Du som är över 20 år och har intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, kan studera på Komvux som anpassad utbildning.

Sfi i Sundbyberg

Sundbyberg

Om du vill lära dig svenska, kan du gå på sfi – svenska för invandrare.

Komvux som anpassad utbildning för vuxna

Upplands-Bro

Du som är vuxen, vill studera, och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera på komvux som anpassad utbildning.