Komvux som anpassad utbildning

Finns i: Sigtuna (Stockholms län)
Du som är vuxen, vill studera, och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera på Komvux som anpassad utbildning.

Komvux som anpassad utbildning för vuxna är en frivillig skolform för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter som du behöver för att bättre klara av arbete, boende, fritid eller fortsatta studier. Kurserna finns på grundläggande nivå och på gymnasial nivå samt som svenska för invandrare.

Du kan läsa en eller flera kurser vid ett eller flera tillfällen. Du kan läsa hela kurser eller bara delar av dem. Det är du som bestämmer. 

Du kan prata med en studie- och yrkesvägledare som kan ge dig tips om vad som kan passa dig.

Vid kursens slut får du alltid ett betyg eller ett intyg. 

För elever från Upplands Väsby kommun finns utbildningen på Lärvux i Sigtuna.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Anpassad utbildning för vuxna har tidigare hetat Särvux och Lärvux.   

Studier
Studier

Liknande vägval

Arbeta på svenska

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer det svenska samhället, arbetslivet och arbetsmarknaden kan gå kursen Arbeta på svenska på Sundbybergs Folkhögskola.

Svenska som andraspråk grundläggande

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer svenska genom att lyssna, läsa, tala och skriva kan gå kursen Svenska som andra språk på Sundbybergs Folkhögskola.

Prova att studera och lär dig mer svenska

Sundbyberg

För dig som vill hitta lusten att studera och lära dig mer svenska. Du kan gå en studiemotiverande kurs med svenska som andraspråk på Sundbybergs Folkhögskola