Livskunskapskurser

Finns i: Södertälje (Stockholms län)
Du som har erfarenhet av psykisk ohälsa och vill återhämta dig genom studier kan söka till en kurs i livskunskap på Hagabergs folkhögskola.

Kurserna vänder sig till dig med erfarenhet av psykisk ohälsa i åldern 18–65 år. 

Du studerar på deltid och i en liten klass. Det finns inga prestationskrav i form av prov och betyg. 

När du läser kursen får du möjlighet att

  • återhämta dig i en kreativ miljö
  • utveckla din koncentrationsförmåga samt kognitiva förmåga
  • träna på det sociala samspelet med andra 
  • utveckla din kreativitet
  • träna på att få en struktur i vardagen
  • stärka din självkänsla och självförtroende
  • stärka din motivation att komma vidare.

Det finns två kurser med olika inriktningar. 

I Livskunskapskursen finns blandade ämnen och mer socialt samspel. Den här inriktningen har en studietakt på 75 procent och du studerar tre dagar i veckan. 

Skaparkursen har fokus på skapande som återhämtning. Den här inriktningen har en studietakt på 50 procent och du studerar två dagar i veckan.

Kurserna är 19 veckor på våren och 17 veckor på hösten. De startar två gånger per år, en gång per termin. Det är cirka 12–16 elever i varje kurs.

Det är möjligt att gå flera terminer. 

Många fortsätter att studera vidare eller går ut i arbetslivet efter att de avslutat kursen. Om du vill studera för att få grundläggande gymnasiebehörighet kan du gå Allmän kurs på Hagabergs folkhögskola för att få behörighet till högre studier.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du kan ansöka om studiemedel från CSN när du läser Livskunskapskursen. Undervisningen är kostnadsfri. En materialkostnad på 1 200 kronor tillkommer på Skaparkursen.

Ansvariga för vägvalet

Hagabergs folkhögskola

Hagabergs folkhögskola drivs av EFS, en missionsrörelse inom Svenska kyrkan.

Hagabergs folkhögskola
Studier
Studier

Liknande vägval

Arbeta på svenska

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer det svenska samhället, arbetslivet och arbetsmarknaden kan gå kursen Arbeta på svenska på Sundbybergs Folkhögskola.

Svenska som andraspråk grundläggande

Sundbyberg

Du som vill lära dig mer svenska genom att lyssna, läsa, tala och skriva kan gå kursen Svenska som andra språk på Sundbybergs Folkhögskola.

Prova att studera och lär dig mer svenska

Sundbyberg

För dig som vill hitta lusten att studera och lära dig mer svenska. Du kan gå en studiemotiverande kurs med svenska som andraspråk på Sundbybergs Folkhögskola