Lumena 30+

Finns i: Södertälje (Stockholms län)
Du som är 30–64 år och vill få stöd för att komma vidare mot arbete eller studier kan vända dig till projektet Lumena 30+ i Södertälje.

På Lumena får du träffa en mentor. Tillsammans pratar ni om vad du vill ha stöttning med, vad som får dig att må bra och vad du vill göra i livet. Mentorn kan ge dig vägledning och stöd för att komma vidare mot ett arbete eller mot att börja plugga. 

Det kan bland annat handla om 

 • att ta reda på vad du behöver för att börja arbeta eller studera
 • att följa med på möten och få stöd i kontakten med andra myndigheter
 • att hjälpa dig att hitta andra former av stöd som du kan behöva just nu.

Lumena erbjuder även verksamhet i grupp.

På Lumena arbetar också en arbetskonsulent som kan ge dig ett individuellt stöd för att du ska finna, få och behålla ett arbete. Arbetskonsulenten ger dig stöd inför arbete eller studier. Stödet kan handla om 

 • att träna på skriva cv och personligt brev
 • hur du söker jobb
 • hur du tar reda på vilket jobb som passar dig
 • att göra studiebesök på olika arbetsplatser
 • att stötta dig i kontakten med arbetsgivare
 • att hitta rätt utbildning
 • att få hjälp med studieteknik och stöd att få rätt hjälp i skolan. 

Behöver du annat stöd eller vägledning så hjälper Lumena dig till rätt insats. Det kan till exempel vara till en annan insats hos kommunen eller hos Arbetsförmedlingen. 

Du kan delta oavsett vilken försörjning du har idag. Du behöver inte ha en offentlig försörjning för att delta.

Det här vägvalet

 • Sker vid fysiska träffar
 • Kräver anmälan

Övrigt

Arbetskonsulenterna på Lumena 30+ arbetar med metoden IPS, som står för "Individual placement and support". 

Deltagarna i Lumena 30+ kommer att få tillgång till det utbud av insatser och stöd som ges av den väletablerade insatsen Alis i Södertälje. Det är vanligtvis en insats för unga mellan 16 och 29 år men i och med Lumena-projektet öppnas nu verksamheten upp för en äldre målgrupp.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbundet Södertälje

Lumena 30+ är ett lokalt delprojekt och en del av ESF-projektet Lumena Södertälje som kommer att utveckla insatser för personer med behov av stöd från flera offentliga aktörer i Stockholmsområdet. Målet är att ge deltagarna ett enklare inträde till arbetsmarknaden genom de evidensbaserade metoderna Supported Employment, Supported Education och Case Management.

Samordningsförbundet i Södertälje
Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Svenska i fokus 3 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som vill läsa klart kursen svenska som andraspråk och samtidigt läsa in grundskolan kan gå Svenska i fokus 3.

Svenska i fokus 2 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som vill läsa kursen svenska som andraspråk och samtidigt läsa in grundskolan kan gå Svenska i fokus 2.

Svenska i fokus 1 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som lära dig mer svenska, gå klart sfi och samtidigt läsa in grundskolan kan gå kursen Svenska i fokus 1.