Samhällsorientering för nyanlända och anhöriginvandrare

Finns i: Stockholms län
Du som är ny i Sverige och vill veta hur det är att leva i Sverige kan få gå på kurs på ditt eget språk eller på ett annat språk som du kan väl.

På kursen får du lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och hur samhället är organiserat.

Samhällsorienteringen handlar bland annat om

  • hur det är att gå i skola i Sverige
  • hur det är att jobba i Sverige
  • hur du söker vård i Sverige
  • hur det är att ha barn och familj i Sverige.

Kursen hjälper dig att bli mer självständig i det svenska samhället för att du ska få en bra start i Sverige.

Kursen leds av en lärare som talar ditt språk eller det språk du är bra på. Du kan läsa kursen samhällsorientering på eftermiddagarna och läsa sfi på förmiddagarna. Sfi betyder Svenska för invandrare.

Det är även möjligt att läsa samhällsorientering på förmiddagar. På vissa språk erbjuds även kursen under kvällstid.

I Stockholms län kan du läsa kursen på skolan, eller på internet med en dator.

Kursen kostar inget.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

Alla kommuner i Sverige ska erbjuda samhällsorientering. I Stockholms län är samhällsorienteringen 102 timmar. Centrum för samhällsorientering i Stockholms län samordnar samhällsorienteringen för personer i alla kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala län. Kursen ges på förmiddagar, eftermiddagar eller heldagar.

Ansvariga för vägvalet

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län

Studier
Studier

Liknande vägval

Svenska i fokus 3 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som vill läsa klart kursen svenska som andraspråk och samtidigt läsa in grundskolan kan gå Svenska i fokus 3.

Svenska i fokus 2 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som vill läsa kursen svenska som andraspråk och samtidigt läsa in grundskolan kan gå Svenska i fokus 2.

Svenska i fokus 1 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som lära dig mer svenska, gå klart sfi och samtidigt läsa in grundskolan kan gå kursen Svenska i fokus 1.