Stöd inför och under studier på Komvux

Finns i: Stockholms stad (Stockholms län)
Du som vill eller redan studerar på Komvux i Stockholm kan få extra stöttning för att klara av studierna på bästa sätt.

Du som söker extra stöd kan exempelvis ha

  • läs- och skrivsvårigheter
  • inlärningssvårigheter
  • koncentrationssvårigheter.

Du som behöver extra stöd i dina studier ska ha samma möjligheter som övriga studerande på Komvux att klara dina studier. Du har rätt till anpassningar och hjälpmedel. 

Vilka anpassningar som kan erbjudas beror på vad du behöver men också vad skolan har för möjligheter.

Det kan bland annat handla om

  • hjälp både på grundläggande och gymnasial nivå
  • att få arbeta i din egen takt och på din egen nivå
  • att öva studieteknik
  • stöd i både flexkurser, distanskurser och ordinarie kurser.

Under din studietid kan du få genomföra dina prov på ett sätt som funkar för dig.

Du kan också få extra tydliga instruktioner och lyssna på kurslitteratur istället för att läsa den.

Det här vägvalet

  • Sker online
  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Ta kontakt med en studie-och yrkesvägledare på Vuxenutbildningscentrum om du behöver vägledning inför dina studier. Du kan få hjälp att formulera dina mål för att ta fram en individuell studieplan. Om du behöver stöd i dina studier är det viktigt med en bra planering. 

När du har påbörjat dina studier får du hjälp med upplägg och hur du ska genomföra dina studier på bästa sätt av läraren som är huvudansvarig. Din lärare och specialpedagogen på skolan ser till att du får de stöd och de anpassningar som du behöver. Rektorn på skolan kan kontakta Studieteamet med förfrågan om konsultation eller professionsstöd. 

Studieteamet erbjuder skolpersonal professionsstöd och kan hjälpa skolan till vid särskilda insatser.

Ansvariga för vägvalet

Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

Stockholms Stad
Studier
Studier

Liknande vägval

Studio form

Enskede-Årsta-Vantör i Stockholms stad

Du som är 16–29 år och är inskriven på Jobbtorg Stockholm kan prova på olika aktiviteter hos Studio form för att må bättre.

Kombinationsutbildning i Huddinge

Huddinge

Du som vill läsa svenska och samtidigt lära dig ett yrke kan läsa en kombinationsutbildning på Vux i Huddinge.

Yrkes- och lärlingsutbildning

Huddinge

Du som är vuxen och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en yrkesutbildning för vuxna.