Studie- och yrkesvägledning

Finns i: Upplands Väsby (Stockholms län)
Du som inte vet vilken utbildning eller vilket arbete som skulle kunna passa dig kan du få hjälp av vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägledningen erbjuder vägledningssamtal så att du lättare kan komma fram till vad du vill och sätta mål inför framtiden. 

Du kan boka vägledningssamtal om du

  • vill ha vägledning kring dina framtidsplaner och få stöd i att nå dina yrkesmål
  • vill få hjälp med planering för att läsa mot slutbetyg från grundskolan eller gymnasiet
  • vill ha information om vidare studier på högre nivå och om arbetsmarknaden
  • vill träffa en vägledare som du har blivit hänvisad till när du gjort din ansökan
  • vill träffa din vägledare som du redan har en planering med.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver tidsbokning
Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Komvux som anpassad utbildning för vuxna

Sundbyberg

Du som är över 20 år och har intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, kan studera på Komvux som anpassad utbildning.

Sfi i Sundbyberg

Sundbyberg

Om du vill lära dig svenska, kan du gå på sfi – svenska för invandrare.

Komvux som anpassad utbildning för vuxna

Upplands-Bro

Du som är vuxen, vill studera, och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera på komvux som anpassad utbildning.