Yrkes- och lärlingsutbildning

Finns i: Huddinge (Stockholms län)
Du som har fyllt 20 år och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en gymnasial yrkes- eller lärlingsutbildning för vuxna.

Yrkesutbildning för vuxna är en del av den kommunala vuxenutbildningen, som också kallas komvux.

Utbildningen är på gymnasienivå och består av enskilda kurser. När du läser en yrkesutbildning ökar du dina chanser att få ett arbete inom det yrket i framtiden.

Både yrkes- och lärlingsutbildningar för för dig som inte har gått ut gymnasiet. De är också för dig som har en gymnasieexamen, men har svårt att få jobb. Du får ha praktik på en arbetsplats  på båda utbildningarna. Mest praktiktid är det på lärlingsutbildningarna. 

I Huddinge finns många olika kurser att välja mellan. Det finns utbildningar inom de här yrkesområdena:

 • barn och fritid
 • bygg och anläggning
 • data/it och media
 • el och energi
 • fordon och transport
 • handel och administration
 • hantverk
 • hotell och turism
 • VVS och fastighet
 • vård och omsorg.

Att studera på en yrkesutbildning hos vuxenutbildningen kostar inget. Men du kan behöva köpa kursböcker, arbetskläder eller till exempel busskort. Du har rätt att söka studiemedel från CSN när du går en yrkesutbildning.

Huddinge kommun har avtal med flera olika skolor i Stockholmsregionen. Kursutbuden för de olika skolorna hittar du i kurskatalogen på ansökningswebben. Du kan båda läsa i klassrum och på distans, beroende på kurs.

Det här vägvalet

 • Sker online
 • Sker vid fysiska träffar
 • Sker via telefon
 • Kräver anmälan

Övrigt

För att läsa en yrkesutbildning för vuxna behöver du ha klarat av kursen i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk (SVA), eller ha motsvarande kunskaper.

På vissa kurser kan du även behöva ha klarat av matematik på grundläggande nivå. Prata med en studie- och yrkesvägledare om du är osäker eller har frågor.

Du är behörig att läsa en yrkesutbildning för vuxna från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig att läsa på komvux även om du är yngre än 20 år. Då måste du

 • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
 • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Svenska i fokus 3 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som vill läsa klart kursen svenska som andraspråk och samtidigt läsa in grundskolan kan gå Svenska i fokus 3.

Svenska i fokus 2 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som vill läsa kursen svenska som andraspråk och samtidigt läsa in grundskolan kan gå Svenska i fokus 2.

Svenska i fokus 1 på Botkyrka folkhögskola

Botkyrka

Du som lära dig mer svenska, gå klart sfi och samtidigt läsa in grundskolan kan gå kursen Svenska i fokus 1.