Arbetsträning på LAC

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som behöver stöd på vägen ut i arbetslivet kan få arbetsträning eller praktik på LAC, Ljusta Aktivitet Centrum.

På LAC kan du få prova att jobba med flera olika saker. Arbetet anpassas efter vad du klarar av. 

LAC är en förening som har flera olika verksamheter. Föreningen sköter till exempel olika fastigheter och driver en fritidsgård.

Du kan till exempel få prova att jobba med att

  • sköta fastigheter och utemiljö
  • hjälpa till med föreningens ekonomi
  • städa i hem och på företag.

Du får stöd när du provar nya arbetsuppgifter.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Ansvariga för vägvalet

LAC – Ljusta Aktivitet Centrum

LAC är en politiskt oberoende och fristående ekonomisk förening som verkar för boende i Sundsbruk med omnejd. LAC bedriver fastighetsservice och städning samt driver Ljustadalens fritidsgård.

Välkommen till Ljusta aktivitet centrum
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Få stöd i vardagen

Timrå

Medborgarservice kan hjälpa dig till exempel i kontakten med myndigheter och vård.

Arbetsträning på servicegruppen Granmodal

Sundsvall

Du som vill göra praktik eller arbetsträna med praktiska arbetsuppgifter kan komma till servicegruppen Granmodal.

Arbetsträning på Retail data

Sundsvall

Du som behöver stöd på vägen ut i arbetslivet kan arbetsträna eller göra praktik på Retail data i Sundsvall.