Arbetsträning på Retail data

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som behöver stöd på vägen ut i arbetslivet kan arbetsträna eller göra praktik på Retail data i Sundsvall.

När du arbetstränar hos Retail data så utgår jobbet ifrån dina behov, och vad du kan sedan tidigare. Du får jobba med flera olika saker. Du kan få arbetstider som passar dig.

Till exempel kan du få jobba med att

  • installera datorer och skrivare
  • söka fel och laga datorer och annan hårdvara
  • installera nätverk och kringutrustning
  • prova olika testmiljöer
  • skapa hemsidor och digital skyltning
  • installera ljud och bild.

Du får handledare som kan stötta och hjälpa dig. Ni planerar arbetsträningen tillsammans så att den ska bli så bra och givande som möjligt.

Syftet är att du ska öka dina möjligheter att jobba och att du ska känna dig tryggare som person.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Ansvariga för vägvalet

Retail data Sundsvall AB

Retail data Sundsvall AB är ett konsultföretag inom databranschen. Företaget bedriver en del av verksamheten på samma sätt som ett arbetsintegrerat social företag, under namnet Tech it easy.  Inom Tech it easy erbjuds meningsfulla arbetsträningsplatser.

Retail data – hemsida
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Få stöd i vardagen

Timrå

Medborgarservice kan hjälpa dig till exempel i kontakten med myndigheter och vård.

Arbetsträning på servicegruppen Granmodal

Sundsvall

Du som vill göra praktik eller arbetsträna med praktiska arbetsuppgifter kan komma till servicegruppen Granmodal.

Arbetsträning på Miljö- och fikaservice

Sundsvall

Du som behöver stöd på vägen ut i arbetslivet kan få arbetsträning eller praktik på Miljö- och fikaservice.