Få stöd att komma in på arbetsmarknaden

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden kan få hjälp av en företagskoordinator.

Företagskoordinatorerna finns på Arbetsmarknadstorget i Sundsvall.

En företagskoordinator

  • har kontakt med många arbetsgivare i kommunen
  • vet vad arbetsgivarna behöver för kompetenser
  • kan lära dig om hur arbetsmarknaden fungerar 
  • kan berätta om vilka jobb som arbetsmarknaden har.

Koordinatorn  utgår från vad du vill och vad du kan, och matchar det mot vad arbetsgivarna behöver. Du kan också få hjälp att marknadsföra dig som arbetssökande.

Om du behöver extra stöd kan du få hjälp av koordinatorn att hitta platser för arbetsträning. Då får du öva på att jobba, och lära dig hur det fungerar på en arbetsplats. Arbetsträningsplatser finns både hos kommunen, regionen och hos olika företag.

Målet är att stödet ska hjälpa dig att komma ut i arbete, tjäna egna pengar och kunna försörja dig själv. Din företagskoordinator följer dig under hela kontakten med Arbetsmarknadstorget, och coachar dig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträning på servicegruppen Granmodal

Sundsvall

Du som vill göra praktik eller arbetsträna med praktiska arbetsuppgifter kan komma till servicegruppen Granmodal.

Arbetsträning på Retail data

Sundsvall

Du som behöver stöd på vägen ut i arbetslivet kan arbetsträna eller göra praktik på Retail data i Sundsvall.

Arbetsträning på Miljöservice

Sundsvall

Du som behöver stöd på vägen ut i arbetslivet kan få arbetsträning eller praktik på Miljöservice.