Få stöd att komma in på arbetsmarknaden

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden kan få hjälp av en företagskoordinator.

Företagskoordinatorerna finns på Arbetsmarknadstorget i Sundsvall.

En företagskoordinator

  • har kontakt med många arbetsgivare i kommunen
  • vet vad arbetsgivarna behöver för kompetenser
  • kan lära dig om hur arbetsmarknaden fungerar 
  • kan berätta om vilka jobb som arbetsmarknaden har.

Koordinatorn  utgår från vad du vill och vad du kan, och matchar det mot vad arbetsgivarna behöver. Du kan också få hjälp att marknadsföra dig som arbetssökande.

Om du behöver extra stöd kan du få hjälp av koordinatorn att hitta en praktikplats. Då får du öva på att jobba, och lära dig hur det fungerar på en arbetsplats. Praktikplatser finns både hos kommunen, regionen och hos olika företag.

Målet är att stödet ska hjälpa dig att komma ut i arbete, tjäna egna pengar och kunna försörja dig själv. Din företagskoordinator följer dig under hela kontakten med Arbetsmarknadstorget, och coachar dig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Hälsomotivation i Timrå

Timrå

Du som behöver hjälp att ändra din livsstil kan få hjälp.

Arbetsträning på Kommunarkivets arbetslivstjänst

Sundsvall

Du som behöver stöd för att komma in i arbetslivet kan få arbetsträna med digitalisering av kulturminnen hos kommunarkivet i Sundsvall.

Arbetsträna i secondhandbutik

Sundsvall

På Återkommande mode kan du arbetsträna i butik. Om du behöver kan du också träna svenska samtidigt.