Gymnasial vuxenutbildning

Finns i: Härnösand (Västernorrland)
Du som är vuxen och vill studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan studera på gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning är en del av den kommunala vuxenutbildningen, som också kallas komvux.

På gymnasial vuxenutbildning kan du studera för att läsa upp dina betyg från gymnasiet, bli behörig till högskola eller universitet, eller bara för att du vill.

Du kan läsa hela kurser eller göra en prövning. En prövning betyder att du gör ett prov som visar att du kan det man lär sig på kursen, och får betyg utan att behöva läsa kursen. 

Du kan också göra en prövning på en del av kursen, och läsa resten som vanligt.

Gymnasial vuxenutbildning är anpassad efter vad du behöver. Du kan välja kurser efter vad du behöver och du kan studera både på heltid och deltid. Du kan välja att gå på lektioner med lärare eller studera på distans med en lärares stöd via internet. 

Att gå en gymnasial vuxenutbildning är gratis. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

Studiehall
Vi har en studiehall dit alla studenter är välkomna. I studiehallen kan du sitta och studera. Det finns tillgång till dator och läsplatta som du kan använda på plats. Du kan även få handledning. 

Öppet vardagar 8.15-16. Kvällsöppet på onsdagar 16.30 - 20.
Handledare finns på plats 9-15.

Boka en lärare
För dig som studerar på distans på komvux i Härnösand finns möjlighet att få extra stöd i dina studier i vissa ämnen. Detta kan du få genom att boka en lärare. Bokningen görs via Teams. 

För att läsa på gymnasial nivå krävs grundläggande kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, samt matematik, motsvarande godkända ämneskunskaper i grundskoleexamen.

Elever som saknar betyg från grundskolenivå eller som har förvärvat kunskaperna senare, kan begära en individuell bedömning av sina kunskaper. Genomgången prövning ger behörighet till gymnasiala vuxenstudier.

Du kan vara behörig att läsa på gymnasial vuxenutbildning även om du är yngre än 20 år. I så fall måste något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Du ska ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier
Studier

Liknande vägval

Studie- och yrkesvägledning i Härnösand

Härnösand

Du som är vuxen och vill studera men inte riktigt vet vad, kan prata med en studie- och yrkesvägledare.

Sambandet i Härnösand

Härnösand

Du som behöver hjälp med rehabilitering mot arbete eller studier kan få hjälp på Sambandet.

Kommunens aktivitetsansvar

Timrå

Du som är 16-19 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).