Kommunens aktivitetsansvar

Finns i: Timrå (Västernorrland)
Du som är 16-19 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Du som inte har börjat på gymnasiet eller hoppar av skolan har rätt till stöd av sin hemkommun för att börja studera eller jobba.

Genom KAA kan du 

  • träffa en coach eller studie- och yrkesvägledare och se efter vilken utbildning som skulle kunna passa dig
  • göra studiebesök, till exempel på olika skolor och program 
  • få hjälp att hitta jobb, arbetsträning eller en praktikplats.
  • hitta mål och motivation
  • skapa rutin och struktur i din vardag eller på en arbetsplats

När du kommer till KAA gör ni upp en plan som hjälper dig att få jobb eller börja studera. Det är du som bestämmer vilket stöd du behöver, och du kan få stöd genom KAA flera gånger.

Tillsammans med din handläggare gör du en plan som hjälper dig att nå dina mål, antingen att börja studera, jobba eller annan lämplig sysselsättning.

I arbetsgruppen som du kommer att få träffa finns det även AMS, Arbetsmarknadssamordnare, samt AMH, Arbetsmarknadshandledare. De hjälper dig dig i rätt riktning.

Att få stöd genom det kommunala aktivitetsansvaret är gratis. Du kan också få stöd i form av pengar, till exempel till busskort, matersättning, eller studiestöd om du får en praktikplats.

Du kan även få hjälp att prata med andra myndigheter om det skulle behövas.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

Du kan förboka ett möte, vilket är säkraste sättet att komma i kontakt med ansvarig, via mejl eller telefon. För Drop-in på besöksadressen har KAA öppet mellan kl. 8.00-16.30.

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år som bor i kommunen och som har gått klart grundskolan men som inte påbörjat eller avslutat sina studier på gymnasiet eller anpassad gymnasieskola.

Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Studie- och yrkesvägledning i Härnösand

Härnösand

Du som är vuxen och vill studera men inte riktigt vet vad, kan prata med en studie- och yrkesvägledare.

Sambandet i Härnösand

Härnösand

Du som behöver hjälp med rehabilitering mot arbete eller studier kan få hjälp på Sambandet.

Kommunalt aktivitetsansvar

Sundsvall

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen kan få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).