Gymnasial vuxenutbildning

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Om du behöver studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan du vända dig till Gymnasial vuxenutbildning i Sundsvall.

Du kan studera för att bli behörig till att studera på högskola och universitet, eller bara för att du vill.

Du kan läsa hela kurser eller göra en prövning. Då gör du ett prov som visar att du kan det man lär sig på kursen. Du kan också göra en prövning på en del av kursen, och läsa resten som vanligt.

Du kan anpassa kurserna utifrån dina egna behov och du kan studera både på hel- eller deltid. Du kan välja att gå på lektioner med lärare eller studera på distans med en lärares stöd via internet. Om du vill studera på distans måste du ha egen dator. 

Undervisningen på gymnasial vuxenutbildning är gratis. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

För att läsa på gymnasial nivå behöver du grundläggande kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, och matematik. Du behöver kunskaper motsvarande godkänt betyg i grundskolan.

Om du som saknar betyg från grundskolan eller har skaffat dig kunskaperna senare, kan du begära en individuell bedömning av dina kunskaper. Om du klarar prövningen blir du behörig till gymnasiala vuxenstudier.

Undervisningen är gratis, men du behöver oftast betala kurslitteratur och annat studiematerial själv. 

Du är behörig att läsa en gymnasial vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig att läsa på Komvux även om du är yngre än 20 år. Då måste du

  • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier
Studier

Liknande vägval

Studie- och yrkesvägledning i Härnösand

Härnösand

Du som är vuxen och vill studera men inte riktigt vet vad, kan prata med en studie- och yrkesvägledare.

Sambandet i Härnösand

Härnösand

Du som behöver hjälp med rehabilitering mot arbete eller studier kan få hjälp på Sambandet.

Kommunens aktivitetsansvar

Timrå

Du som är 16-19 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).