Gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Finns i: Härnösand (Västernorrland)
Du som är vuxen och vill lära dig ett nytt yrke kan läsa en yrkesutbildning för vuxna.

Yrkesutbildning för vuxna är en del av den kommunala vuxenutbildningen, som också kallas komvux.

Utbildningen är på gymnasienivå och består av enskilda kurser. 

När du läser en yrkesutbildning ökar du dina chanser att få ett arbete inom det yrket i framtiden.

I Härnösand/YrkesAkademin, Trainor, kan du bland annat läsa 

  • fordonsutbildningar
  • elutbildningar
  • vård- och omsorgsutbildningar
  • hotell och turismlärling

Det är gratis att studera på en yrkesutbildning på komvux. Det kostar inget. Men du kan behöva köpa böcker eller till exempel busskort.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

För att läsa en yrkesutbildning för vuxna behöver du ha klarat av kursen i grundläggande svenska eller svenska som andraspråk - eller ha motsvarande kunskaper.

På vissa kurser kan du även behöva ha klarat av matematik på grundläggande nivå. Prata med en studie- och yrkesvägledare om du är osäker eller har frågor.

Du är behörig att läsa en yrkesutbildning för vuxna från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig att läsa på komvux även om du är yngre än 20 år. Då måste du

  • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier
Studier

Liknande vägval

Studie- och yrkesvägledning i Härnösand

Härnösand

Du som är vuxen och vill studera men inte riktigt vet vad, kan prata med en studie- och yrkesvägledare.

Sambandet i Härnösand

Härnösand

Du som behöver hjälp med rehabilitering mot arbete eller studier kan få hjälp på Sambandet.

Kommunens aktivitetsansvar

Timrå

Du som är 16-19 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).