Individstöd i Sundsvall

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som har svårt att få din vardag att fungera kan ansöka om individstöd.

Målet med individstödet är att att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du och individstödjaren planerar stödet tillsammans, utifrån beslutet du har fått av socialsekreteraren. 

Stödet kan handla om att

  • träffa andra
  • gå på promenader
  • träna på att åka buss
  • träna på att handla mat
  • få stöd i kontakten med myndigheter.

Du kan också få hjälp att få ordning på din vardag, till exempel göra ett schema för när du ska handla. Du kan också ha digitala möten med individstödjaren.

Du behöver ansöka om stödet. När du gjort en ansökan utreder socialtjänsten dina behov för att se om du har rätt till individstöd. Sedan får du veta om du får stödet eller inte.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan
Vardag & boende Gemenskap & fritid
Vardag & boende Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Få stöd i vardagen

Timrå

Medborgarservice kan hjälpa dig till exempel i kontakten med myndigheter och vård.

Rehabilitering på Sundsvalls behandlingscentrum

Sundsvall

Om du genomgått en missbruksbehandling och behöver fortsatt stöd finns Rehab på Sundsvalls behandlingscentrum.

Personligt ombud för unga

Sundsvall

Du som är 12-17 år och har psykisk ohälsa kan få hjälp att få rätt stöd av myndigheter.