Individstöd i Sundsvall

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Om du har svårt att få din vardag att fungera har du möjlighet att ansöka om individstöd.

Tillsammans med din individstödjare planerar ni vilket stöd du behöver. Det kan vara hjälp i hemmet, hjälp att skapa rutiner i din vardag, eller stöd i kontakter med olika myndigheter.

Det kan också handla om att träffa andra, till exempel gå promenader eller träna på att handla mat.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Individstöd ska finnas som ett stöd för dig och målet är att du ska få en bättre vardag och ett mer självständigt liv.

Ansvariga för vägvalet

Socialtjänsten i Sundsvall.

Vardag & boende Gemenskap & fritid
Vardag & boende Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Rehabilitering på Sundsvalls behandlingscentrum

Sundsvall

Om du genomgått en missbruksbehandling och behöver fortsatt stöd finns Rehab på Sundsvalls behandlingscentrum.

Behandling mot beroende och missbruk

Sundsvall

Du som har problem med dina alkoholvanor eller droger kan få hjälp hos Sundsvalls behandlingscentrum.

Integrationsteamet

Sundsvall

Du som är nyanländ i Sundsvall kan få hjälp att hitta rätt i samhället.