Kombinationsutbildning i Sundsvall

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som vill gå sfi och samtidigt lära dig ett yrke kan läsa en kombinationsutbildning på Vuxenutbildningen i Sundsvall. Du behöver vara minst 20 år.

Kombinationsutbildning (kombo) är på gymnasienivå för vuxna. Utbildningen ger dig kunskap inom ett yrke samtidigt som du läser svenska. Det kan vara yrkessvenska, svenska för invandrare eller grundläggande svenska som andraspråk.

När du läser en kombinationsutbildning kan du öka dina chanser att få ett arbete inom det yrket i framtiden. Samtidigt kan du fortsätta utvecklas i det svenska språket. Du får lära dig svenska som passar för det yrke du läser till. 

Vuxenutbildningen i Sundsvall har flera olika kombinationsutbildningar. Du läser i skolan, och har praktik på jobbet. Du kan välja på kombo-kurserna

  • byggarbetare
  • industritekniker
  • personbilsmekaniker
  • restaurang och livsmedel
  • bussförare.

Det är yrken där du har goda chanser att få ett jobb.  

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Du är behörig att läsa en yrkesutbildning för vuxna från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig att läsa på komvux även om du är yngre än 20 år. Då måste du

  • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier
Studier

Liknande vägval

Studie- och yrkesvägledning i Härnösand

Härnösand

Du som är vuxen och vill studera men inte riktigt vet vad, kan prata med en studie- och yrkesvägledare.

Sambandet i Härnösand

Härnösand

Du som behöver hjälp med rehabilitering mot arbete eller studier kan få hjälp på Sambandet.

Kommunens aktivitetsansvar

Timrå

Du som är 16-19 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).