Komvux som anpassad utbildning

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som är över 20 år och har svårt att lära dig på grund av intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada kan gå Komvux som anpassad utbildning.

På Komvux som anpassad utbildning får du studera i små grupper. Skolan utgår från dina behov och dina mål. 

På den anpassade utbildningen kan du

  • studera på grundläggande nivå om du saknas kunskaper från grundskolan
  • läsa in en examen som motsvarar gymnasiesärskolan
  • läsa en lärlingsutbildning på gymnasial nivå.

Du kan läsa de kurser du är intresserad av, eller behöver för att få examen. Exempel på kurser är svenska, matematik, historia, friskvård, biologi och teknik.

Du kan studera svenska för invandrare (sfi) samtidigt som du går Komvux som anpassad utbildning.

Under en lärlingsutbildning får du lära dig ett yrke. Du studerar på skolan, men är också på en arbetsplats. Det finns två olika lärlingsutbildningar: 

  • Hotell, restaurang och bageri.
  • Fastighet, anläggning och byggnation.

På arbetsplatsen där du gör praktik har du en handledare som hjälper dig att bli bra på ditt yrke. Skolan hjälper dig att hitta praktikplats. Du kan gå en lärlingsutbildning om det finns en plats. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

När du ansöker om plats får du tid för ett möte tillsammans med lärare. På mötet gör ni tillsammans en studieplan, där ni pratar om vad du vill studera och varför du vill studera. På mötet får du hjälp att göra kursansökan. 

Till mötet tar du med dig kopior på betyg eller intyg från tidigare studier och arbete, eller andra dokument som kan styrka intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Du kan också få göra ett test för att få ett intyg på hur mycket du redan studerat. Det kallas för att validera tidigare kunskaper. 

Anpassad utbildning för vuxna har tidigare hetat Särvux och Lärvux. 

Studier
Studier

Liknande vägval

Kommunens aktivitetsansvar

Timrå

Du som är 16-19 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Kommunalt aktivitetsansvar

Sundsvall

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen kan få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Lärcentrum

Härnösand

Du som bor i Härnösand och vill kunna studera utan att lämna kommunen kan få stöd på Lärcentrum.