Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Studera med funktionsnedsättning på Mittuniversitetet

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som har en funktionsnedsättning och studerar på Mittuniversitetet i Sundsvall kan få pedagogiskt stöd.

Det betyder att du kan få visst stöd och hjälpmedel för att kunna utföra studier på jämlik nivå som andra studenter. Hjälpen anpassas efter dina specifika behov och förutsättningar. 

Exempel på olika stödfunktioner som finns att tillgå:

  • Anteckningsstöd.
  • Anpassad kurslitteratur.
  • Mentorstöd.
  • Tekniska/pedagogiska hjälpmedel.
  • Teckenspråkstolk/skrivtolk.
  • Specialarrangemang vid examination.
  • Lokalanpassning.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

MIUN – Mittuniversitetet.

Liknande vägval

Lärvux

Sundsvall

Du som är vuxen och har svårt att lära dig på grund av funktionsnedsättning eller hjärnskada kan studera på Lärvux.