Studera med funktionsnedsättning på Mittuniversitetet

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Du som har en funktionsnedsättning och studerar på Mittuniversitetet i Sundsvall kan få pedagogiskt stöd.

Det betyder att du kan få visst stöd och hjälpmedel för att kunna utföra studier på jämlik nivå som andra studenter. Hjälpen anpassas efter dina specifika behov och förutsättningar. 

Exempel på olika stödfunktioner som finns att tillgå:

  • Anteckningsstöd.
  • Anpassad kurslitteratur.
  • Mentorstöd.
  • Tekniska/pedagogiska hjälpmedel.
  • Teckenspråkstolk/skrivtolk.
  • Specialarrangemang vid examination.
  • Lokalanpassning.

Det här vägvalet

  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

MIUN – Mittuniversitetet.

Studier
Studier

Liknande vägval

Kommunens aktivitetsansvar

Timrå

Du som är 16-19 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Kommunalt aktivitetsansvar

Sundsvall

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen kan få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Lärcentrum

Härnösand

Du som bor i Härnösand och vill kunna studera utan att lämna kommunen kan få stöd på Lärcentrum.