Yrkes- och lärlingsutbildning

Finns i: Sundsvall (Västernorrland)
Yrkes- och lärlingsutbildning är till för dig som vill skaffa dig ett yrke på kort tid.

Yrkesutbildning för vuxna är en del av den kommunala vuxenutbildningen, som också kallas komvux. Utbildningen är på gymnasienivå och består av enskilda kurser.

Du får utbilda dig i områden där det finns ett behov av arbetskraft på arbetsmarknaden.
Målet är att du ska kunna få ett jobb direkt efter avslutad utbildning.

Det finns flera olika vägar att välja: 

  • Yrkesutbildning. Du har god chans att få jobb efter utbildningen. Du läser i skolan, men är på en arbetsplats minst 15 procent av tiden.
  • IKE - yrkesutbildning i en annan kommun. Om du hittar en kurs i ditt drömyrke i en annan kommun kan du ansöka om att få läsa där.
  • Lärlingsutbildning - utbildning på en arbetsplats. Du är på en arbetsplats. Där finns en anställd som är din handledare och lärare. Största delen av utbildningen är du på arbetsplatsen. Vissa teoretiska kurser läser du på skolan eller på distans.
  • Kombinationsutbildning - kombo. Du läser någon kurs i svenska och studerar på en yrkesutbildning samtidigt. Kombo-utbildningarna är främst för dig som inte har svenska som modersmål.

Det finns flera olika kurser att välja på, i olika yrken. 

Det är kostar ingenting att studera på en vuxenutbildningen. Men du kan behöva köpa böcker eller till exempel busskort.

Det här vägvalet

  • Sker online
  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

På vissa kurser i Sundsvall finns undantag från regeln att du ska ha slutbetyg från grundskolan. Prata med en studie- och yrkesvägledare om du är osäker eller har frågor.

Du är behörig att läsa en yrkesutbildning för vuxna från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du kan också vara behörig att läsa på komvux även om du är yngre än 20 år. Då måste du

  • ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i dina personliga förhållanden.
Studier
Studier

Liknande vägval

Kommunens aktivitetsansvar

Timrå

Du som är 16-19 år och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Kommunalt aktivitetsansvar

Sundsvall

Du som är 16–20 år och varken studerar eller har gymnasieexamen kan få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Lärcentrum

Härnösand

Du som bor i Härnösand och vill kunna studera utan att lämna kommunen kan få stöd på Lärcentrum.