Allmän kurs dyslexi, Dalslands folkhögskola

Finns i: Trollhättan (Västra Götalandsregionen)
Du som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan gå kursen Allmän kurs dyslexi på Dalslands folkhögskola.

På Allmän kurs dyslexi arbetar du med ämnet svenska på ett stimulerande sätt. Du får även stöd i övriga skolämnen på grundskolenivå och gymnasienivå.

Vi använder oss av Steg för steg som är ett dyslexiprogram för vuxna.

Du får arbeta till exempel med

  • spel
  • bilder
  • lyssningsövningar
  • färger
  • repetition
  • pärmsystem för att skapa struktur.

Om du vill kan du studera fler ämnen på grundskolenivå och gymnasienivå på Dalslands folkhögskola.

Under kursen får du enskilt stöd och tips om olika stödfunktioner.

Du måste inte ha en färdig utredning för att kunna läsa kursen. Skolans dyslexipedagog utför en språkpedagogisk kartläggning om det behövs.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Dalslands folkhögskola i Trollhättan är en välkomnande folkhögskola med hög lärartäthet. På skolan kan du läsa in grundskolan eller gymnasiet. Du kan även studera till undersköterska eller socialpedagog.

Studier
Studier

Liknande vägval

Stöd till föräldrar

Lilla Edet

Du som är förälder och född i ett annat land vara med i ett föräldraprogrammet Föräldraskap i Sverige.

Gemenskap och skapande

Lilla Edet

För dig som vill träffa nya människor, söka jobb och skapa med textil finns Work- och makerspace.

Komvux som anpassad utbildning för vuxna

Lidköping

Du som är vuxen, vill studera, och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera på Komvux som anpassad utbildning.