Allmän kurs, grundskolenivå på Mimi folkhögskola

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som saknar betyg i kärnämnen från grundskolan kan gå en kurs på Mimi folkhögskola för att få gymnasiebehörighet.

Mimi folkhögskola är en skola för dig som på grund av stress, ångest, depression eller annan psykisk ohälsa inte kunnat fullfölja dina tidigare studier. 

Allmän kurs på grundskolenivå innehåller följande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Förberedande naturkunskap

I kursen ingår bland annat även temadagar, kreativt skapande, friskvård och hälsa, kursråd, tillvalsämnen och stödpass.

När du börjar studera på Mimi utformar vi en individuell studieplan som anpassas efter dina tidigare kunskaper och erfarenhet av studier. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Du behöver inte ha en dokumenterad diagnos för att gå på Mimi folkhögskola. Vi utgår från din upplevelse, dina betyg och en intervju för att avgöra antagning.

Studier
Studier

Liknande vägval

Stationen – en väg till förändring

Trollhättan

Är du arbetslös och bor i Lextorp, Kronogården eller Sylte och vill göra en förändring i ditt liv är du välkommen till Stationen.

Allmän kurs gymnasieinriktning, Dalslands folkhögskola

Trollhättan

Du som vill läsa in gymnasiebehörighet för att kunna studera vidare kan gå på Dalslands folkhögskola.

Allmän kurs gymnasienivå, inriktning filmarbetare

Trollhättan

Du som vill läsa in gymnasiebehörighet för att kunna studera vidare kan gå på Dalslands folkhögskola.