Allmän kurs, grundskolenivå på Mimi folkhögskola

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som saknar betyg i kärnämnen från grundskolan kan gå en kurs på Mimi folkhögskola för att få gymnasiebehörighet.

Mimi folkhögskola är en skola för dig som på grund av stress, ångest, depression eller annan psykisk ohälsa inte kunnat fullfölja dina tidigare studier. 

Allmän kurs på grundskolenivå innehåller följande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Förberedande naturkunskap

I kursen ingår bland annat även temadagar, kreativt skapande, friskvård och hälsa, kursråd, tillvalsämnen och stödpass.

När du börjar studera på Mimi utformar vi en individuell studieplan som anpassas efter dina tidigare kunskaper och erfarenhet av studier. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Du behöver inte ha en dokumenterad diagnos för att gå på Mimi folkhögskola. Vi utgår från din upplevelse, dina betyg och en intervju för att avgöra antagning.

Studier
Studier

Liknande vägval

Arbetslivsinriktad rehabilitering hos Spira

Vänersborg

Du som arbetstränar eller har en praktikplats kan få hjälp att ta reda på hur din arbetsförmåga ser ut.

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.

Stöd till föräldrar

Lilla Edet

Du som är förälder och född i ett annat land vara med i ett föräldraprogrammet Föräldraskap i Sverige.