Allmän kurs, gymnasienivå på Mimi folkhögskola

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som saknar betyg från gymnasiet kan gå Allmän kurs på gymnasienivå på Mimi folkhögskola.

Mimi folkhögskola är en skola för dig som på grund av stress, ångest, depression eller annan psykisk ohälsa inte kunnat fullfölja dina tidigare studier. 

Allmän kurs på gymnasienivå innehåller följande:

  • Svenska och svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Matematik 1b
  • Engelska 5 och 6
  • Samhällskunskap 1a1 
  • Historia 1a1
  • Religion 1
  • Naturkunskap 1a1

I kursen ingår bland annat även temadagar, kreativt skapande, friskvård och hälsa, kursråd, tillvalsämnen och stödpass. 

Allmän kurs ger dig behörighet till högskolestudier utifrån urvalsgruppen folkhögskola.

När du börjar studera på Mimi utformar vi en individuell studieplan som anpassas efter dina tidigare kunskaper och erfarenhet av studier. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Du behöver inte ha en dokumenterad diagnos för att gå på Mimi folkhögskola. Vi utgår från din upplevelse, dina betyg och en intervju för att avgöra antagning.

Studier
Studier

Liknande vägval

Gemenskap och skapande

Lilla Edet

För dig som vill träffa nya människor, söka jobb och skapa med textil finns Work- och makerspace.

Allmän kurs dyslexi, Dalslands folkhögskola

Trollhättan

Du som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan gå kursen Allmän kurs dyslexi på Dalslands folkhögskola.

Komvux som anpassad utbildning för vuxna

Lidköping

Du som är vuxen, vill studera, och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada, kan studera på Komvux som anpassad utbildning.