Anpassad utbildning för vuxna

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada kan studera på anpassad utbildning för vuxna

På anpassad utbildning för vuxna får du en utbildning som passar just dig. Du får studera i en takt som passar dig. 

På anpassad utbildning för vuxna finns följande nivåer:

  1. Grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan
  2. Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan
  3. Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program 

För dig som har annat modersmål än svenska finns kurser i svenska som andraspråk och sfi. Du kan även få språkstöd av en modersmålslärare. På anpassad utbildning för vuxna studerar du i små grupper och i lugn takt. 

Du får betyg eller intyg när du är klar med kursen. Utbildningen kostar ingenting. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan
Studier
Studier

Liknande vägval

Stöd till föräldrar

Lilla Edet

Du som är förälder och född i ett annat land vara med i ett föräldraprogrammet Föräldraskap i Sverige.

Gemenskap och skapande

Lilla Edet

För dig som vill träffa nya människor, söka jobb och skapa med textil finns Work- och makerspace.

Allmän kurs dyslexi, Dalslands folkhögskola

Trollhättan

Du som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan gå kursen Allmän kurs dyslexi på Dalslands folkhögskola.