Arbets- och språkträning på Mamas Retro, Gårdsten

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som inte arbetat på länge eller är ny i Sverige och behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden kan arbetsträna på Mamas Retro.

Mamas Retro driver två secondhandbutiker i Göteborg. Du får prova olika saker som hör till jobbet i en butik, som till exempel:

  • stå i kassan
  • möta kunder
  • sortera kläder
  • tvätta och stryka
  • enklare sömnad och handarbeten
  • marknadsföring och administration
  • vara med på möten.

Du får möjlighet att träna på svenska språket. Tiderna för arbetsträningen kan anpassas så att du kan läsa sfi samtidigt som du arbetstränar.

Du har stöd av en handledare och tillsammans gör vi en planering som passar just dig.

Målet är att du efter arbetsträningen ska kunna komma vidare mot studier eller arbete.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Mamas Retro erbjuder förstärkt arbetsträning, stöd till personligt biträde, arbetsträning med handledning, arbetsintegrerande övningsplatser och arbetsprövning.

Arbetsträningen på Mamas Retro är upphandlad av Arbetsförmedlingen och Göteborgs stad.

På Mamas Retro finns också daglig verksamhet för dig som har ett beslut enligt LSS. På Göteborgs stads hemsida kan du se vilka olika dagliga verksamheter som finns.
Daglig verksamhet, Göteborgs stad

Ansvariga för vägvalet

Forum Skill

Mamas Retro är ett arbetsintegrerande socialt företag, certifierat genom SKOOPI och drivs genom en ideell förening. Mamas Retro är en del av Forum Skill, en resursorganisation som med mänskliga rättigheter som utgångspunkt driver olika projekt och verksamheter, så som arbetsintegrerande sociala företag, rehabiliterande kulturarbete, daglig verksamhet – godkända utförare i Göteborg stad - och en utbildningsenhet. Arbetsträningen följer Forum Skills modell för arbetsträning och KUB-modellen där graden av självständighet i de olika arbetsmomenten samt förståelsen för generella arbetslivskompetenser utforskas och dokumenteras.

Forum Skill

Bea Alger

Verksamhetsledare Forum Skill
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetslivsinriktad rehabilitering hos Spira

Vänersborg

Du som arbetstränar eller har en praktikplats kan få hjälp att ta reda på hur din arbetsförmåga ser ut.

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.

Arbetsträning på Ringövarvet

Göteborg

Du som har varit utan arbete länge kan arbetsträna på Ringövarvet.