Arbetsmarknadsenheten - IPS Hisingen

Finns i: Norra Hisingen, Västra Hisingen, Lundby (Göteborg)
Du som har försörjningsstöd på Hisingen och har psykisk ohälsa kan få stöd av Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten finns till för dig som behöver stöd från exempelvis vården, socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen. 

Tillsammans med din arbetsspecialist och andra viktiga personer i din närhet, tar vi reda på hur du kan närma dig arbete eller studier. 

Du kan vara med oavsett tidigare erfarenhet av arbetslivet, psykiatrisk diagnos, symtom eller missbruk. Du får stöd så länge du behöver.

Målet är att du ska komma ut i arbete eller studier.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Arbetsmarknadsenheten arbetar med metoden IPS (individuell placering med stöd).

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetslivsinriktad rehabilitering hos Spira

Vänersborg

Du som arbetstränar eller har en praktikplats kan få hjälp att ta reda på hur din arbetsförmåga ser ut.

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.

Arbetsträning på Ringövarvet

Göteborg

Du som har varit utan arbete länge kan arbetsträna på Ringövarvet.