Arbetsmarknadsenheten - IPS Hisingen

Finns i: Norra Hisingen, Västra Hisingen, Lundby (Göteborg)
Du som har försörjningsstöd på Hisingen och har psykisk ohälsa kan få stöd av Arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadsenheten finns till för dig som behöver stöd från exempelvis vården, socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen. 

Tillsammans med din arbetsspecialist och andra viktiga personer i din närhet, tar vi reda på hur du kan närma dig arbete eller studier. 

Du kan vara med oavsett tidigare erfarenhet av arbetslivet, psykiatrisk diagnos, symtom eller missbruk. Du får stöd så länge du behöver.

Målet är att du ska komma ut i arbete eller studier.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Arbetsmarknadsenheten arbetar med metoden IPS (individuell placering med stöd).

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsträning på MatRätt, Wieselgrensplatsen

Göteborg

På Räddningsmissionens butik kan du arbetsträna för att öka dina möjligheter att nå en egen försörjning.

Stationen – en väg till förändring

Trollhättan

Är du arbetslös och bor i Lextorp, Kronogården eller Sylte och vill göra en förändring i ditt liv är du välkommen till Stationen.

Villa Vägen ut! Solberg

Göteborg

För dig som är man och vill bryta med missbruk och kriminalitet finns Villa Vägen ut! Solberg.