Arbetsprövning på Returhuset

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som är arbetslös och har försörjningsstöd kan få arbetspröva på Returhuset, Göteborg Nordost.

Arbetsprövning på Returhuset kan vara att jobba i återvinningsverkstad, trädgård, kafé och butik. 

Målet är att du som varit utan jobb länge ska öka dina chanser på arbetsmarknaden. Efter arbetsprövningen får du ett intyg som visar dina kunskaper. 

Du kan ta del av insatsen genom din socialsekreterare på försörjningsstöd.

Returhuset samarbetar med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten och är en del av Socialförvaltning Nordost.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Ansvariga för vägvalet

Socialförvaltning Nordost, Göteborgs stad

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträning på Ad Acta redovisning

Göteborg

Hos Ad Acta redovisning får du jobba på kontor med sådant som handlar om administration och ekonomi.

Daglig sysselsättning på Mellansteget

Göteborg

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett vanligt arbete kan ansöka om daglig sysselsättning.

Daglig sysselsättning på Mellansteget

Göteborg

Du som har psykisk ohälsa som gör att du inte kan få ett vanligt arbete kan ansöka om daglig sysselsättning.