Arbetsprövning på Returhuset

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som bor i stadsområde Nordost, är arbetslös och har försörjningsstöd kan få arbetspröva på Returhuset.

Arbetsprövning på Returhuset innebär att jobba praktiskt i Returhusets verkstäder. 

Du kan pröva på 

  • återvinningsverkstad
  • trädgård
  • kafé
  • butik. 

Målet är att du som varit utan jobb länge ska öka dina chanser på arbetsmarknaden. 

Under arbetsprövningen på Returhuset finns möjlighet att få stöd av hälsoutvecklare och jobbcoach.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Returhuset samarbetar med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten och är en del av Socialförvaltning Nordost.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.

Arbetsträning på Ringövarvet

Göteborg

Du som har varit utan arbete länge kan arbetsträna på Ringövarvet.

Gemenskap och skapande

Lilla Edet

För dig som vill träffa nya människor, söka jobb och skapa med textil finns Work- och makerspace.