Arbetsträning på Aspektra

Finns i: Mölndal (Västra Götalandsregionen)
För dig som behöver arbetsträning för att öka dina möjligheter att få ett jobb finns Vägen ut! Aspektra.

Arbetsträning hos Aspektra är för dig som är ung vuxen och har en diagnos inom autismspektrat.

Aspektra är ett företag som jobbar med it-support till små företag och privatpersoner. Aspektra återvinner datorer och annan it-utrustning för att bidra till en cirkulär ekonomi. 

Hos Aspektra kan du jobba till exempel med

  • rengöring av datorer och it-utrustning
  • uppgraderingar
  • installation och it-support
  • försäljning genom webbshop.

Du får uppgifter med struktur och tydliga steg att följa. Arbetsuppgifterna anpassas utifrån vad som passar just dig. Du behöver inte vara med i sociala aktiviteter om du inte vill. Det viktiga är att du trivs på arbetsplatsen.

Aspektra ingår i Vägen ut!-kooperativen.

Arbetsträningen i Vägen ut-företagen är för dig som av någon anledning står långt från arbetsmarknaden. 

Det kan bero på till exempel

  • en funktionsnedsättning 
  • psykisk ohälsa 
  • missbruk 
  • språksvårigheter. 

Företagen inom Vägen ut! är kooperativa sociala företag. Det betyder att de som arbetar i företagen också äger och driver dem.  

Tillsammans med dig och de myndigheter du har kontakt med gör vi en planering som passar just dig. 

Målet är att hela din tillvaro ska fungera bra, även privatlivet. 

Arbetsträningen kan leda till anställning i företaget. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Vägen ut! ägs av ett 30-tal medarbetare inom medlemsföretagen. Alla anställda kan, efter en viss tid som anställd, ansöka om medlemskap/ägarskap i det kooperativ där de arbetar.

Vägen ut! har avtal med Göteborgs stad och kranskommuner. Se hemsidan för mer information eller kontakta Vägen ut!

Ansvariga för vägvalet

Vägen ut!-kooperativen

Vägen ut! är en franchisekedja för sociala företag.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträning på MatRätt, Wieselgrensplatsen

Göteborg

På Räddningsmissionens butik kan du arbetsträna för att öka dina möjligheter att nå en egen försörjning.

Stationen – en väg till förändring

Trollhättan

Är du arbetslös och bor i Lextorp, Kronogården eller Sylte och vill göra en förändring i ditt liv är du välkommen till Stationen.

Villa Vägen ut! Solberg

Göteborg

För dig som är man och vill bryta med missbruk och kriminalitet finns Villa Vägen ut! Solberg.