Arbetsträning på Café Glashuset

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som behöver stöd för att komma tillbaka till arbete kan arbetsträna på Café Glashuset i centrala Göteborg.

Café Glashuset serverar frukost, fika, lunch och kvällsmat. Caféets kunder är bland annat lärare, elever och personal på Folkuniversitetet, som finns i samma lokaler.

Café Glashuset ordnar också med fika till olika möten på Folkuniversitetet.

På caféet jobbar personer som själva har stått utanför arbetsmarknaden. När du arbetstränar  på Café Glashuset har du stöd av en handledare/arbetsledare och du får jobba i en takt som passar just dig.

Efter arbetsträningen finns ibland möjlighet att få anställning på caféet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Café Glashuset ingår i GFSAK, som består av 10 arbetsintegrerande sociala företag. GFSAK är arbetsgivare åt de handledare som stöttar kooperativen. Handledarna fungerar som stöd i såväl sociala frågor som i utveckling och drift av affärsverksamheten. GFSAK har ett administrativt och ekonomiskt kansli som bistår kooperativen i övergripande frågor.

Vid ett första studiebesök kommer du få information om vad det innebär att arbeta på ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Vi gör en noggrann matchning tillsammans med dig och din handläggare innan arbetsträningen startar. Då vi gjort en plan och vi är överens om dina arbetsuppgifter så gör vi en överenskommelse tillsammans.

Alla företag inom GFSAK tillhandahåller platser för arbetsträning, praktik och språkpraktik. 

Ansvariga för vägvalet

Café Glashuset

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträning på MatRätt, Wieselgrensplatsen

Göteborg

På Räddningsmissionens butik kan du arbetsträna för att öka dina möjligheter att nå en egen försörjning.

Stationen – en väg till förändring

Trollhättan

Är du arbetslös och bor i Lextorp, Kronogården eller Sylte och vill göra en förändring i ditt liv är du välkommen till Stationen.

Villa Vägen ut! Solberg

Göteborg

För dig som är man och vill bryta med missbruk och kriminalitet finns Villa Vägen ut! Solberg.