Arbetsträning på Grimbo bilvård

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Om du vill jobba praktiskt och behöver arbetsträning kan Grimbo bilvård passa dig.

Grimbo bilvård jobbar med däckservice och rekonditionering av bilar. När du arbetstränar här gör du det i ett tempo som är lagom för dig. Vi hjälps åt att anpassa arbetsuppgifterna så att de passar just dig.

Är du intresserad av att jobba med bilar så är det bra. Men det viktigaste är att du vill lära dig, tycker om att samarbeta och att jobba praktiskt.

Grimbo bilvård är ett socialt arbetskooperativ. Det betyder bland annat att vi som jobbar här också driver och äger företaget.

Grimbo bilvårds kunder är i första hand privatpersoner och små företag.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Grimbo bilvård ingår i GFSAK, som består av 10 arbetsintegrerande sociala företag. GFSAK är arbetsgivare åt de handledare som stöttar kooperativen. Handledarna fungerar som stöd i såväl sociala frågor som i utveckling och drift av affärsverksamheten. GFSAK har ett administrativt och ekonomiskt kansli som bistår kooperativen i övergripande frågor.

Vid ett första studiebesök kommer du få information om vad det innebär att arbeta på ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Vi gör en noggrann matchning tillsammans med dig och din handläggare innan arbetsträningen startar. Då vi gjort en plan och vi är överens om dina arbetsuppgifter så gör vi en överenskommelse tillsammans.

Alla företag inom GFSAK tillhandahåller platser för arbetsträning, praktik och språkpraktik. 

Ansvariga för vägvalet

Grimbo bilvård

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetslivsinriktad rehabilitering hos Spira

Vänersborg

Du som arbetstränar eller har en praktikplats kan få hjälp att ta reda på hur din arbetsförmåga ser ut.

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.

Arbetsträning på Ringövarvet

Göteborg

Du som har varit utan arbete länge kan arbetsträna på Ringövarvet.