Arbetsträning på Handelsträdgården Multikult

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som inte har jobbat på länge och är intresserad av odling har möjlighet att jobba på Handelsträdgården Multikult på Hisingen.

Handelsträdgården driver upp och odlar grönsaker. Försäljning av plantor ingår också.

Handelsträdgården är ett socialt arbetskooperativ. Det betyder att vi som arbetar här sköter handelsträdgården tillsammans. 

Arbetet anpassas så att du kan jobba på ett sätt som passar just dig.

Du behöver inte ha kunskaper om odling innan du börjar hos oss. Du får lära dig arbetet här. 

Målet är att du ska få ett meningsfullt arbete men också en gemenskap tillsammans med andra. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Handelsträdgården Multikult ingår i GFSAK, som består av 10 arbetsintegrerande sociala företag. GFSAK är arbetsgivare åt de handledare som stöttar kooperativen. Handledarna fungerar som stöd i såväl sociala frågor som i utveckling och drift av affärsverksamheten. GFSAK har ett administrativt och ekonomiskt kansli som bistår kooperativen i övergripande frågor.

Vid ett första studiebesök kommer du få information om vad det innebär att arbeta på ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Vi gör en noggrann matchning tillsammans med dig och din handläggare innan arbetsträningen startar. Då vi gjort en plan och vi är överens om dina arbetsuppgifter så gör vi en överenskommelse tillsammans.

Alla företag inom GFSAK tillhandahåller platser för arbetsträning, praktik och språkpraktik. 

Ansvariga för vägvalet

Handelsträdgården Multikult

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträning på MatRätt, Wieselgrensplatsen

Göteborg

På Räddningsmissionens butik kan du arbetsträna för att öka dina möjligheter att nå en egen försörjning.

Stationen – en väg till förändring

Trollhättan

Är du arbetslös och bor i Lextorp, Kronogården eller Sylte och vill göra en förändring i ditt liv är du välkommen till Stationen.

Villa Vägen ut! Solberg

Göteborg

För dig som är man och vill bryta med missbruk och kriminalitet finns Villa Vägen ut! Solberg.