Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Arbetsträning på Multimedium

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Om du behöver arbetsträna och är intresserad av att jobba med trycksaker och hemsidor kan designbyrån Multimedium passa dig.

På Multimedium kan du få jobba med trycksaker som till exempel:

  • visitkort
  • broschyrer
  • illustrationer
  • bilder.

Du kan också få jobba med hemsidor och fotografering.

Multimediums kunder är föreningar, små företag och avdelningar inom kommunen.

Multimedium är ett socialt arbetskooperativ. Det innebär bland annat att de som arbetar och arbetstränar har olika funktionsnedsättningar.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Vid ett första studiebesök kommer du få information om vad det innebär att arbeta på ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF). Vi berättar sedan hur det fungerar att ha arbetsträning/praktik hos oss. Vi gör en noggrann matchning tillsammans med dig och din handläggare innan arbetsträning startar. Då vi gjort en plan och vi är överens om dina arbetsuppgifter så gör vi en överenskommelse tillsammans.  

Multimedium ingår i GFSAK, som består av 11 sociala arbetskooperativ och arbetsintegrerande sociala företag. GFSAK är arbetsgivare åt de handledare som stöttar kooperativen. Handledarna fungerar som stöd i såväl sociala frågor som i utveckling och drift av affärsverksamheten. GFSAK har ett administrativt och ekonomiskt kansli som bistår kooperativen i övergripande frågor.

Ansvariga för vägvalet

Multimedium

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsträna på kooperativ

Göteborg

För dig som behöver arbetsträning för att öka dina möjligheter att få ett jobb finns flera olika företag inom Vägen ut!-kooperativen.