Daglig sysselsättning på Mellansteget

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett vanligt arbete kan ansöka om daglig sysselsättning.

Daglig sysselsättning på Axet är för dig med en psykiatrisk diagnos.

På Axet träffar du andra människor och får någonting meningsfullt att göra på dagarna. Du får vara med i en mindre grupp, för att miljön ska vara trygg och bekant.

Axet arbetar med naturbaserad rehabilitering för att skapa återhämtning. Där kan det ingå till exempel

  • odling
  • kreativt skapande
  • matlagning
  • avslappning
  • yoga.

Du deltar efter din egen förmåga.

Målet med sysselsättning på Axet är att öka delaktighet i samhället, bryta isolering och att ge stöttning till återhämtning, motivation och meningsfullhet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Daglig sysselsättning är för dig som inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS men har funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett vanligt arbete. 

Göteborgs stad har två verksamheter som erbjuder daglig sysselsättning: Axet och Mellansteget.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Arbetsträning på MatRätt, Wieselgrensplatsen

Göteborg

På Räddningsmissionens butik kan du arbetsträna för att öka dina möjligheter att nå en egen försörjning.

Stationen – en väg till förändring

Trollhättan

Är du arbetslös och bor i Lextorp, Kronogården eller Sylte och vill göra en förändring i ditt liv är du välkommen till Stationen.

Villa Vägen ut! Solberg

Göteborg

För dig som är man och vill bryta med missbruk och kriminalitet finns Villa Vägen ut! Solberg.