Daglig verksamhet hos Paletten

Finns i: Grästorp (Västra Götalandsregionen)
Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet betyder att du får någonting meningsfullt att göra på dagarna.

För att få gå på daglig verksamhet behöver du ha ett beslut enligt LSS. Det kan du ansöka om hos kommunen. 

När du har fått beviljat daglig verksamhet och börjar på Paletten får du ett personligt schema. På ditt schema kan du ha olika aktiviteter och arbetsliknande uppdrag. Du kan göra aktiviteterna och uppdragen enskilt eller tillsammans med andra och en handledare, beroende på dina behov.

När du går på daglig verksamhet hos Paletten, får du göra saker som både utmanar och intresserar dig. Du får också det stöd som du behöver för att göra dem.

Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

En del verksamheter passar dig som behöver en trygg och tydlig miljö. Andra verksamheter vänder sig till dig som vill komma närmare arbetslivet.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Du kan ansöka om daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) om du är i yrkesverksam ålder, varken jobbar eller studerar och har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder. 

Om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på åldrande och behöver stöd i vardagen, så kan du ansöka om daglig verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL).

Den dagliga verksamheten enligt SoL kallas oftast sysselsättning.

Arbete Gemenskap & fritid
Arbete Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Arbetslivsinriktad rehabilitering hos Spira

Vänersborg

Du som arbetstränar eller har en praktikplats kan få hjälp att ta reda på hur din arbetsförmåga ser ut.

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.

Arbetsträning på Ringövarvet

Göteborg

Du som har varit utan arbete länge kan arbetsträna på Ringövarvet.