Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Göteborgsjobb

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som behöver extra stöd för att komma igång med arbete kan få möjlighet till ett Göteborgsjobb.

Det innebär att du får en anställning under ett år då du samtidigt som du jobbar förbereder dig för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden.

Du jobbar på en arbetsplats inom Göteborgs stad. Det kan vara till exempel ett kök, ett äldreboende eller en förskola. Du kan också få jobba med skötsel av parker och andra grönområden.

Du har en handledare på arbetsplatsen som ger dig stöd. Det finns också möjlighet till stöd från till exempel arbetsterapeut, kurator och jobbmäklare. 

Målet är att du ska lära dig mer om hur det är att jobba och hur arbetsmarknaden fungerar så att du ökar dina möjligheter att komma vidare till en annan anställning eller studier. Om du är ny i Sverige kan du träna på din svenska.

Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om du kan få ett erbjudande om Göteborgsjobb.

Det här vägvalet

  • kräver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Ett Göteborgsjobb innebär att du är anställd av förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Där har du en egen anställningssamordnare som du har kontakt med under hela din anställning.

Ansvariga för vägvalet

Göteborgs stad

Liknande vägval

Krami Göteborg

Göteborg

Du som har en bakgrund med kriminalitet och vill jobba eller komma igång med studier kan få stöd av Krami.

Kurs i digital kompetens

Göteborg

Lär dig att använda internet och myndigheters e-tjänster. En kurs för dig som är ny i Sverige.