Göteborgsjobb

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som behöver extra stöd för att komma igång med arbete kan få möjlighet till ett Göteborgsjobb.

Göteborgsjobb innebär att du får en anställning under ett år då du samtidigt som du jobbar förbereder dig för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden.

Du jobbar på en arbetsplats inom Göteborgs stad. Det kan vara till exempel ett kök, ett äldreboende eller en förskola. Du kan också få jobba med skötsel av parker och andra grönområden.

Du har en handledare på arbetsplatsen som ger dig stöd. Det finns också möjlighet till stöd från till exempel arbetsterapeut, kurator och jobbmäklare. 

Målet är att du ska lära dig mer om hur det är att jobba och hur arbetsmarknaden fungerar så att du ökar dina möjligheter att komma vidare till en annan anställning eller studier. Om du är ny i Sverige kan du träna på din svenska.

Det är Arbetsförmedlingen som bestämmer om du kan få ett erbjudande om Göteborgsjobb.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med de ansvariga för vägvalet eller med din handläggare för att få veta om det passar dig.

Övrigt

Ett Göteborgsjobb innebär att du är anställd av förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Där har du en egen anställningssamordnare som du har kontakt med under hela din anställning.

Arbete
Arbete

Liknande vägval

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.

Arbetsträning på Ringövarvet

Göteborg

Du som har varit utan arbete länge kan arbetsträna på Ringövarvet.

Gemenskap och skapande

Lilla Edet

För dig som vill träffa nya människor, söka jobb och skapa med textil finns Work- och makerspace.