Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Gränsgångare Göteborg

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som är 16-29 år och behöver stöd för att komma igång med jobb eller studier kan få hjälp av ESF-projekt Gränsgångare, delprojekt Göteborg.

I projekt Gränsgångare tar vi tillsammans reda på vad du är bra på och vad du vill göra för att komma närmare arbete eller studier.

Genom Gränsgångare får du ett socialt sammanhang som passar dig och dina intressen.

Gränsgångare samverkar med andra för att hitta vägar framåt och ge dig så bra stöd som möjligt. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Övrigt

Projektet startade den 1 januari 2023 och kommer att pågå i tre år, fram till den sista december 2025.

Ansvariga för vägvalet

Samordningsförbunden Finsam Göteborg, Väst och Älv & Kust

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsmarknadsenheten AME-Huset

Grästorp

Du som har varit arbetslös en längre tid kan få hjälp att komma igång med att arbeta.

Värnet - en mötesplats för unga

Göteborg

Du som är ung kan få stöd inom flera olika områden på mötesplatsen Värnet.

Kommunalt aktivitetsansvar

Vänersborg

Om du är 16-20 år gammal och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).