Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Gymnasial vuxenutbildning

Finns i: Lilla Edet (Västra Götalandsregionen)
Om du behöver studera eller gå kurser på gymnasienivå, kan du studera på gymnasial vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning kallas också Komvux. Här kan du studera för att läsa upp dina betyg från gymnasiet för att bli behörig till högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Du kan läsa hela kurser eller göra en prövning. En prövning betyder att du gör ett prov som visar att du kan det man lär sig på kursen, och får betyg utan att ha läst kursen. 

Du kan också göra en prövning på en del av kursen, och läsa resten som vanligt.

Du kan anpassa kurserna utifrån dina egna behov och du kan studera både på heltid och deltid. Du kan välja att gå på lektioner med lärare eller studera på distans med en lärares stöd via internet.

Vill du gå på lektioner i skolmiljö får du göra det i någon av Göteborgsregionens kommuner. 

Du kan också välja att läsa teoretiska gymnasiekurser på distans. Då läser du webbaserade distansutbildningar. Om du är intresserad av att studera på distans tar du kontakt med studievägledare, se under Gör så här

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker online
  • Kräver anmälan

Övrigt

För att läsa på gymnasial nivå krävs grundläggande kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, samt matematik, motsvarande godkända ämneskunskaper i grundskoleexamen.

Elever som saknar betyg från grundskolenivå eller som har förvärvat kunskaperna senare, kan begära en individuell bedömning av sina kunskaper. Genomgången prövning ger behörighet till gymnasiala vuxenstudier.

Man kan vara behörig att läsa på Komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste något av följande kriterier vara uppfyllda:

  • man ska ha slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdigt, eller
  • ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden.

Kostnad för prövning är 500 kronor per kurs.

Liknande vägval