Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Jobbcentrum

Finns i: Trollhättan (Västra Götalandsregionen)
Du som har varit utan jobb en längre tid kan få stöd på Jobbcentrum så att du kan hitta jobb eller börja studera.

När du kommer till Jobbcentrum får du träffa en socialsekreterare och en arbetsmarknadskonsulent. Tillsammans gör vi en kartläggning. Det betyder att vi tar reda på vad som passar dig just nu och vad du vill göra framöver.    

Sedan får du träffa en jobbcoach som hjälper dig att göra en plan för hur du ska kunna få jobb. 

Om du vill studera kan du få träffa en studie- och yrkesvägledare. 

Hos oss på Jobbcentrum får du möjlighet att arbetsträna eller praktisera i de arbetsstationer vi har i våra insatser. Till exempel digital kunskap, städ eller prova på att jobba i secondhandaffär.

Om du behöver träna på det svenska språket kan du göra det på en språkpraktik. Det betyder att du får testa på att jobba och träna upp din svenska.

Du kommer också att få information om hur du på egen hand kan förbättra din fysiska hälsa. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Sker via telefon
  • Kräver tidsbokning
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

För att vägen mot egen försörjning skall bli så snabb som möjligt samverkar Jobbcentrum med bland annat Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen, Dalslands Folkhögskola, Folkuniversitetet hälso- och sjukvård och övrig socialtjänst. Vi arbetar även med olika typer av egna kommunala insatser och projekt. 

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsmarknadsenheten AME-Huset

Grästorp

Du som har varit arbetslös en längre tid kan få hjälp att komma igång med att arbeta.

Värnet - en mötesplats för unga

Göteborg

Du som är ung kan få stöd inom flera olika områden på mötesplatsen Värnet.

Gränsgångare Göteborg

Göteborg

Du som är 16-29 år och behöver stöd för att komma igång med jobb eller studier kan få hjälp av projekt Gränsgångare.