Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Kommunalt aktivitetsansvar

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som är 16-19 år och varken studerar eller har gymnasieexamen kan få stöd av det kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Hos det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, kan du få stöd i att

  • formulera dina planer för framtiden
  • hitta en meningsfull sysselsättning
  • ta reda på vilka möjligheter till studier som finns för dig.

Det är helt frivilligt att delta och du väljer själv hur mycket eller lite stöd du vill ha.

Målet är att du ska börja eller återuppta dina studier alternativt närma dig arbete. 

Du som förälder är också välkommen att kontakta KAA.

Det här vägvalet

  • Har drop-in

Övrigt

Det kommunala aktivitetsansvaret regleras i skollagen. Det innebär att alla kommuner har skyldighet att hålla kontakt med den som

  • är 16–19 år
  • har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder
  • inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat

Syftet med kontakten är att kommunen behöver veta vad ungdomen har för sysselsättning och erbjuda lämpliga individuella åtgärder som ska leda till att påbörja eller återuppta utbildning eller annan sysselsättning.    

Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Värnet - en mötesplats för unga

Göteborg

Du som är ung kan få stöd inom flera olika områden på mötesplatsen Värnet.

Gränsgångare Göteborg

Göteborg

Du som är 16-29 år och behöver stöd för att komma igång med jobb eller studier kan få hjälp av projekt Gränsgångare.

Kommunalt aktivitetsansvar

Vänersborg

Om du är 16-20 år gammal och varken studerar eller har gymnasieexamen, kan du få stöd via det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).