Kompetenscenter Öster

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som behöver extra stöd för att få ett jobb eller komma igång med studier kan få hjälp på Kompetenscenter.

Kompetenscenters stöd är för dig som har försörjningsstöd och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Även du som läser sfi och har försörjningsstöd är välkommen.

På Kompetenscenter finns arbetsmarknadskonsulenter, jobbmäklare, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare samt arbetsterapeuter. Tillsammans jobbar ni för att öka dina möjligheter att börja jobba eller studera. 

Stödet du får kan vara:

  • coachning
  • kurser
  • studie- och yrkesvägledning
  • arbetsträning
  • praktik
  • hjälp med hur du söker arbete.

Kompetenscenters jobbmäklare har kontakt med arbetsgivare som behöver anställa. Matchar du arbetsgivarens kravprofil kan du bli presenterad för arbetsgivaren och få chans till anställning.

Kompetenscenter Öster är ett av fyra kompetenscenter i Göteborg.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.
Studier Arbete
Studier Arbete

Liknande vägval

Arbetslivsinriktad rehabilitering hos Spira

Vänersborg

Du som arbetstränar eller har en praktikplats kan få hjälp att ta reda på hur din arbetsförmåga ser ut.

Finsam arbetsrehabplatser

Lilla Edet

Få stöd på vägen mot jobb eller studier.

Stöd till föräldrar

Lilla Edet

Du som är förälder och född i ett annat land vara med i ett föräldraprogrammet Föräldraskap i Sverige.