Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

Vägen ut! kooperativen

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
För dig som behöver arbetsträning för att öka dina möjligheter att få ett jobb finns flera olika företag inom Vägen ut! kooperativen.

Arbetsträningen i Vägen ut-företagen är för dig som av någon anledning har haft svårt att arbeta. Det kan bero på en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruk, språksvårigheter eller någonting annat. 

Företagen är kooperativa sociala företag. Det betyder att de som arbetar i företagen också äger och driver dem.  

På företagen finns arbetsuppgifter inom till exempel: 

  • konferens
  • kafé och kök
  • bed and breakfast
  • trädgård
  • återbruk och design
  • snickeri och fastighetsservice
  • textiltryckeri
  • offentlig utsmyckning

Tillsammans med dig och de myndigheter du har kontakt med gör vi en planering som passar just dig. 

Målet är att hela din tillvaro ska fungera bra, även privatlivet. 

Arbetsträningen kan leda till anställning i företaget. 

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

Vägen ut! ägs av ett 30-tal medarbetare inom medlemsföretagen. Alla anställda kan, efter en viss tid som anställd, ansöka om medlemskap/ägarskap i det kooperativ där de arbetar.

Ansvariga för vägvalet

Vägen ut!

Vägen ut! är en franchisekedja för sociala företag.

Vägen ut!
Arbete
Arbete

Liknande vägval

Arbetsmarknadsenheten AME-Huset

Grästorp

Du som har varit arbetslös en längre tid kan få hjälp att komma igång med att arbeta.

Värnet - en mötesplats för unga

Göteborg

Du som är ung kan få stöd inom flera olika områden på mötesplatsen Värnet.

Gränsgångare Göteborg

Göteborg

Du som är 16-29 år och behöver stöd för att komma igång med jobb eller studier kan få hjälp av projekt Gränsgångare.