Vamos - Göteborg Sydväst

Finns i: Göteborg (Västra Götalandsregionen)
Du som har eller har haft problem med beroende eller ohälsa och behöver extra stöd för att närma dig jobb eller studier kan få hjälp av Vamos.

Tillsammans med en arbetsspecialist gör ni en planering utifrån dina behov, din förmåga och dina intressen. Du får möjlighet till olika aktiviteter, beroende på vad du behöver. Det kan vara till exempel:

  • skriva cv och personligt brev
  • träna inför intervju
  • göra studiebesök på arbetsplatser
  • arbetsträning
  • praktikplats
  • skriva in dig på Arbetsförmedlingen
  • kontakt med projektets studie- och yrkesvägledare.

Hur länge du är med i Vamos varierar beroende på vilket stöd du behöver.

Målet är att du ska kunna börja arbeta eller studera, nu eller längre fram.

I Vamos arbetar två arbetsspecialister och en studie- och yrkesvägledare.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • Kräver anmälan

Ansvariga för vägvalet

Socialförvaltningen Sydväst, Göteborgs stad

Arbete Studier
Arbete Studier

Liknande vägval

Arbetsträning på MatRätt, Wieselgrensplatsen

Göteborg

På Räddningsmissionens butik kan du arbetsträna för att öka dina möjligheter att nå en egen försörjning.

Stationen – en väg till förändring

Trollhättan

Är du arbetslös och bor i Lextorp, Kronogården eller Sylte och vill göra en förändring i ditt liv är du välkommen till Stationen.

Villa Vägen ut! Solberg

Göteborg

För dig som är man och vill bryta med missbruk och kriminalitet finns Villa Vägen ut! Solberg.