Vi hjälper dig hitta rätt

Berätta mer om dig själv för att få innehåll som passar dig.

RESAN

Finns i: Söderhamn (Gävleborg)
Du som har varit sjukskriven länge och har försörjningsstöd kan få hjälp att komma vidare i projektet RESAN.

I projektet RESAN samarbetar flera olika myndigheter för att ta reda på vad du behöver för att öka dina möjligheter till egen försörjning.

Myndigheterna som är med för att tillsammans hjälpa dig är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården. Hur stödet ser ut beror på vad just du behöver.

Du får möjlighet att prova hur det fungerar att arbeta för dig. Målet är att det ska bli tydligare hur du ska kunna komma vidare till egen försörjning och vilka insatser du kan behöva.

Efter att du har varit med i RESAN följer vi upp hur det har gått för dig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Söderhamns kommun

Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Socialförvaltningen

Söderhamns kommun
Arbete Hälsa
Arbete Hälsa

Liknande vägval

Dagverksamhet hos Violen i Hofors

Hofors

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka om att få en dagverksamhet hos Violen i Hofors.

LOK-center inom Arbetslivsförvaltningen

Sandviken

LOK-center stöttar dig som behöver stöd för att komma i arbete eller som behöver en aktivitet för att bryta ett långvarigt utanförskap.

Daglig verksamhet

Sandviken

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan ansöka hos kommunen om att få daglig verksamhet/sysselsättning.