RESAN

Finns i: Söderhamn (Gävleborg)
Du som har varit sjukskriven länge och har försörjningsstöd kan få hjälp att komma vidare i projektet RESAN.

I projektet RESAN samarbetar flera olika myndigheter för att ta reda på vad du behöver för att öka dina möjligheter till egen försörjning.

Myndigheterna som är med för att tillsammans hjälpa dig är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och vården. Hur stödet ser ut beror på vad just du behöver.

Du får möjlighet att prova hur det fungerar att arbeta för dig. Målet är att det ska bli tydligare hur du ska kunna komma vidare till egen försörjning och vilka insatser du kan behöva.

Efter att du har varit med i RESAN följer vi upp hur det har gått för dig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Ansvariga för vägvalet

Söderhamns kommun

Arbetsmarknadsenheten i samverkan med Socialförvaltningen

Söderhamns kommun
Arbete Hälsa
Arbete Hälsa

Liknande vägval

Daglig verksamhet

Ljusdal

Du som har en funktionsnedsättning och inte jobbar eller studerar kan få komma på daglig verksamhet.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Ockelbo

Ockelbo

Du som är 16-29 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.

UNG - Ung Nu Gävleborg, Bollnäs

Bollnäs

Du som är 16-24 år och varken jobbar eller studerar kan få stöd för att komma igång med jobb eller studier.