Stöd för förbättrad hälsa hos Hälsocenter

Finns i: Gislaved (Jönköpings län)
Du som vill förändra din livsstil och hälsa kan få stöd och hjälp att komma igång.

Hälsocenter är för dig som blivit rekommenderad fysisk aktivitet av din vårdcentral, och som har fått fysisk aktivitet på recept. 

På Hälsocenter kan du få stöd när du vill förändra dina levnadsvanor.

Bland annat kan du få stöd med

  • coachande samtal
  • fysisk aktivitet
  • att ändra matvanor
  • att hitta en balans mellan aktivitet, återhämtning och sömn
  • att hitta en social gemenskap.

Du och en hälsocoach gör en plan och sätter upp mål som passar dig. Upplägget anpassas alltid efter ditt behov.

Du kan vara med i olika gruppaktiviteter som kan få dig att må bättre. Det kan vara skönt med stöd från gruppmedlemmar när det känns svårt att motivera sig.

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar

Övrigt

Fysisk aktivitet på recept kallas även för FaR. 

Du kan få FaR förskrivet till Hälsocenter vid ett tillfälle och FaR-perioden varar ett halvår. Under den tiden får du stöd genom coachning och olika aktiviteter. Kostnaden är 800 kronor. Det inledande samtalet är kostnadsfritt och vill du inte fortsätta på Hälsocenter efter samtalet betalar du ingen avgift.

Ansvariga för vägvalet

Hälsocenter

Hälsocenter i Gislaved är ett samverkansarbete mellan kommunen, Region Jönköpings län och vårdcentralerna i kommunen och lokala aktörer.

Hälsa Gemenskap & fritid
Hälsa Gemenskap & fritid

Liknande vägval

Anhörigstöd vid beroende och missbruk

Värnamo

Du kan få stöd om du är anhörig eller närstående till en person med beroende.

Stöd genom självhjälpsgrupper hos Spelberoendegruppen

Värnamo

Du som har ett spelberoende eller är anhörig till någon som har det, kan få stöd.

Boendestöd

Gislaved

Du som har svårt att klara dig i vardagen för att du har en psykisk funktionsnedsättning kan få boendestöd.