NP (neuropsykiatrisk) Resurs och Samverkan

Finns i: Örebro (Örebro län)
Du som är ung och har eller misstänker att du har ADHD kan få råd och stöd av NP Resurs.

NP Resurs och Samverkan är till för dig som har svårt att få vardagen att gå ihop på grund av ADHD. Du kan till exempel ha svårt att:

  • komma igång eller avsluta saker
  • strukturera och organisera din tillvaro
  • komma i tid eller hålla tider
  • hantera sociala relationer och situationer.

När du kommer till NP Resurs och Samverkan kan vi tillsammans med dig utforska din bästa
lösning för att utveckla och stärka din förmåga att planera och strukturera vardagen. Du kan också få tips om verktyg och tekniker för att bli bättre på tidsplanering och klara av jobbiga sociala situationer.

NP Resurs och Samverkan sparar inga journaler. När du är klar kommer ingen att veta att du varit hos NP Resurs.

Du kan också höra av dig till NP Resurs och Samverkan om du är anhörig eller närstående, och behöver råd och stöd för att hjälpa till.

Hjälp Välfärdsguiden bli bättre! Klicka här och svara på några frågor (2 minuter)

Det här vägvalet

  • Sker vid fysiska träffar
  • behöver individuell bedömning. Prata med oss för att få mer information om vägvalet passar dig eller inte.

Övrigt

NP Resurs och Samverkan är en frivillig insats där ditt självbestämmande utgör grunden för allt arbete. Det kan vara kö till verksamheten. 

NP Resurs och Samverkan är ingen behandlande verksamhet och kan inte ersätta insatser som utförs av medicinsk expertis.

När det gäller din privata ekonomi, utbildning och bostad blir du hänvisad vidare.

Om du har en intellektuell funktionsnedsättning blir du hänvisad till habiliteringen.

Om det handlar om intellektuell funktionsnedsättning och/eller andra neuropsykiatriska diagnoser uppmanar vi dig att istället ta kontakt med primärvården, psykiatrin eller habiliteringen.

Även du som är yrkesverksam kan vända dig till NP Resurs och Samverkan. Du erbjuds insatser som handledning, workshop och föreläsning.

Hälsa Vardag & boende
Hälsa Vardag & boende

Liknande vägval

Brottsofferjouren Örebro län

Flera kommuner i Örebro län

Du som varit utsatt för brott, är vittne eller anhörig, eller anhörig till en gärningsperson, kan få stöd av Brottsofferjouren.

Kuling - föräldragrupp för dig med psykisk sjukdom

Örebro

Du som är förälder med psykisk sjukdom kan få stöd i ditt föräldraskap hos Kuling.

Kuling – stödgrupp för barn och unga

Örebro

Du som har en förälder med en psykisk sjukdom kan få hjälp och stöd hos Kuling.