Två personer

Vanliga frågor om familj & relationer

Vad betyder folkbokföringsadress?

Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Det betyder att du är med i ett register hos myndigheten Skatteverket. Om du inte är medborgare i Sverige ska du vara folkbokförd

 • om du har uppehållstillstånd
 • om du tänker stanna i minst ett år.

I folkbokföringen står adressen där du bor, alltså där du oftast sover. Det kallas folkbokföringsadress.

Du ska bo på din folkbokföringsadress. Du får bo på ett annat ställe en kortare tid. Men om det är längre tid än ett år måste du anmäla till Skatteverket att du har flyttat.

Om du inte anmäler din flytt till Skatteverket kan det vara ett brott, och du kan få böter eller fängelse. 

Folkbokföringsadressen är viktig om du söker stöd eller bidrag hos en kommun. Du kan oftast bara få stöd från den kommun där du är folkbokförd.

 

Vad betyder folkbokförd?

Om du vill söka stöd i en kommun är det viktigt var du är folkbokförd, alltså var du bor. Du kan oftast bara få stöd av den kommun där du är folkbokförd.

Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Det betyder att du är med i ett register hos myndigheten Skatteverket. I folkbokföringen står 

 • ditt namn och när du är född
 • vilken adress du bor på – alltså där du oftast sover
 • om du bor ihop med någon
 • om du är gift
 • om du har barn.

Att du är folkbokförd är viktigt för att du ska kunna få ett personnummer, få rätt till olika stöd, betala skatt och få rösta. Om du inte är medborgare i Sverige ska du vara folkbokförd

 • om du har uppehållstillstånd
 • om du tänker stanna i minst ett år.

Vad är våld?

Våld är många olika saker.

Det kan vara att bli slagen, nypt, eller knuffad, men även saker som att bli tagen på brösten eller könet om man inte vill, att bli tvingad att ta ett lån om man inte vill, eller att inte få gå till jobbet eller träffa sina kompisar.

Man brukar prata om några olika sorters våld:

 • Fysiskt våld - till exempel slag, misshandel, skära någon med kniv
 • Sexuellt våld - till exempel att bli tafsad på, att bli tvingad till sex mot sin vilja
 • Psykiskt våld - till exempel att bli hotad, hånad (skrattad åt mot sin vilja), förnedrat eller inte få träffa sina vänner
 • Ekonomiskt våld - till exempel att bli tvingad att ge någon sina pengar, eller förbjudas att skaffa egna pengar
 • Latent våld - till exempel att vara i en situation där man känner sig hotad eller rädd
 • Bevittnat våld - till exempel att tvingas se på när någon annan blir utsatt för våld
 • Digitalt våld - till exempel att få hotfulla SMS, "dick picks", bli mobbad på nätet, eller få sina bilder spridda på nätet

Det finns även många andra former av våld - det är svårt att säga exakt vad våld är.

Ett sätt att beskriva våld är att det är saker som får en person att känna sig rädd och på så sätt ändra vad hen gör. Psykologen Per Isdal har sammanfattat våld som:

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.”

Kan man få hjälp om man är utsatt för våld i nära relation?

Ja, det finns massor med hjälp om man är rädd eller tvingad att göra saker i en relation.

Det finns hjälp och stöd för dig som är utsatt, men också för dig som är anhörig, eller dig som skadar andra och vill sluta. Du kan få hjälp både genom att träffa någon, till exempel en kurator, läkare eller psykolog, som stöttar dig och på nätet.

På många ställen kan du få hjälp utan att berätta vad du heter eller var du bor.

Vad är anhörigstöd?

Om du vårdar och stöttar en närstående som är sjuk kan du själv behöva stöttning i detta. 

Det är kommunerna som ansvarar för anhörigstöd.

Läs mer om anhörigstöd i din hemkommun.

Övriga kategorier

Tillbaka till vanliga frågor