Ett hus

Vanliga frågor om vardag & boende

Vad betyder folkbokföringsadress?

Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Det betyder att du är med i ett register hos myndigheten Skatteverket. Om du inte är medborgare i Sverige ska du vara folkbokförd

 • om du har uppehållstillstånd
 • om du tänker stanna i minst ett år.

I folkbokföringen står adressen där du bor, alltså där du oftast sover. Det kallas folkbokföringsadress.

Du ska bo på din folkbokföringsadress. Du får bo på ett annat ställe en kortare tid. Men om det är längre tid än ett år måste du anmäla till Skatteverket att du har flyttat.

Om du inte anmäler din flytt till Skatteverket kan det vara ett brott, och du kan få böter eller fängelse. 

Folkbokföringsadressen är viktig om du söker stöd eller bidrag hos en kommun. Du kan oftast bara få stöd från den kommun där du är folkbokförd.

 

Vad betyder folkbokförd?

Om du vill söka stöd i en kommun är det viktigt var du är folkbokförd, alltså var du bor. Du kan oftast bara få stöd av den kommun där du är folkbokförd.

Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Det betyder att du är med i ett register hos myndigheten Skatteverket. I folkbokföringen står 

 • ditt namn och när du är född
 • vilken adress du bor på – alltså där du oftast sover
 • om du bor ihop med någon
 • om du är gift
 • om du har barn.

Att du är folkbokförd är viktigt för att du ska kunna få ett personnummer, få rätt till olika stöd, betala skatt och få rösta. Om du inte är medborgare i Sverige ska du vara folkbokförd

 • om du har uppehållstillstånd
 • om du tänker stanna i minst ett år.

Vad betyder LSS / beslut enligt LSS?

LSS betyder "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade."

Det är en lag som säger att personer med funktionsvariation har rätt till ett gott och självständigt liv. Det betyder till exempel att en person med funktionsvariation ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning.

Att ha ett beslut enligt LSS betyder att man har rätt att få vissa typer av stöd och hjälp. Det är oftast kommunen som bestämmer om en person har rätt till stöd enligt LSS.

Vad betyder SoL / att ha ett beslut enligt SoL?

SoL står för Socialtjänstlagen. Det är en lag som styr hur kommunernas socialtjänster arbetar, och vem som har rätt att få hjälp av dem.

Att ha ett beslut enligt SoL betyder att kommunen har beslutat att man har rätt till hjälp. Då kan man få speciella typer av stöd som man inte kan annars.

Många olika personer kan få stöd och hjälp enligt SoL, till exempel:

 • Personer med funktionsvariation
 • Äldre
 • Brottsoffer
 • Personer som inte har råd att klara sig själva

Du kan alltid ringa eller mejla socialtjänsten i din kommun och fråga om vem som har rätt till stöd enligt SoL.

Vad är anhörigstöd?

Om du vårdar och stöttar en närstående som är sjuk kan du själv behöva stöttning i detta. 

Det är kommunerna som ansvarar för anhörigstöd.

Läs mer om anhörigstöd i din hemkommun.

Övriga kategorier

Tillbaka till vanliga frågor