Ett hus

Vanliga frågor om vardag & boende

Vad betyder folkbokförd?

Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Det betyder att du är med i ett register hos myndigheten Skatteverket. 

I folkbokföringen står bland annat  vilken adress du bor på, alltså där du oftast sover. Det kallas folkbokföringsadress, eller att du är skriven på en adress. Om du flyttar behöver du berätta det för Skatteverket.

Om du vill söka stöd i en kommun är det viktigt var du är folkbokförd, alltså var du bor. Du kan oftast bara få stöd av den kommun där du är folkbokförd. 

Om du inte är medborgare i Sverige ska du vara folkbokförd

  • om du har uppehållstillstånd
  • om du tänker stanna i minst ett år.

Vad betyder LSS / beslut enligt LSS?

LSS betyder "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade."

Det är en lag som säger att personer med funktionsvariation har rätt till ett gott och självständigt liv. Det betyder till exempel att en person med funktionsvariation ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning.

Att ha ett beslut enligt LSS betyder att man har rätt att få vissa typer av stöd och hjälp. Det är oftast kommunen som bestämmer om en person har rätt till stöd enligt LSS.

Vad betyder SoL / att ha ett beslut enligt SoL?

SoL står för Socialtjänstlagen. Det är en lag som styr hur kommunernas socialtjänster arbetar, och vem som har rätt att få hjälp av dem.

Att ha ett beslut enligt SoL betyder att kommunen har beslutat att man har rätt till hjälp. Då kan man få speciella typer av stöd som man inte kan annars.

Många olika personer kan få stöd och hjälp enligt SoL, till exempel:

  • Personer med funktionsvariation
  • Äldre
  • Brottsoffer
  • Personer som inte har råd att klara sig själva

Du kan alltid ringa eller mejla socialtjänsten i din kommun och fråga om vem som har rätt till stöd enligt SoL.

Vad är anhörigstöd?

Anhörigstöd är hjälp som du kan få när du vårdar en närstående.

Om du vårdar och stöttar en närstående som är sjuk kan du själv behöva stöttning i detta. 

Det är kommunerna som ansvarar för anhörigstöd. Vad du kan få för stöd beror på i vilken kommun du bor.

Anhörigstöd kan vara att få prata om hur du mår, att träffa andra anhöriga, eller att få kunskap och information om vad du kan göra för din närstående.

Läs mer om anhörigstöd i din hemkommun på din kommuns hemsida.

Övriga kategorier

Tillbaka till vanliga frågor